Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Didactiek

Visie

Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU. Wie Duits begrijpt en spreekt, kan dus met heel wat Europeanen communiceren en samenwerken. Met Krass, onze nieuwe methode Duits voor de D- en de D&A-finaliteit, daag je je leerlingen uit om hen die taal eigen te maken.

Tekstsoort centraal

In tegenstelling tot de meeste methodes vertrekt Krass niet vanuit de vaardigheden, maar vanuit de tekstsoort. Dit doen we omdat het taalgedrag in de eerste plaats gestuurd wordt door de tekstsoort en het daaraan gekoppelde communicatiemodel, eerder dan door de vaardigheid die je hanteert. Voor moderne vreemde talen zijn er in de eindtermen 5 tekstsoorten gedefinieerd: informatief, opiniërend, prescriptief, narratief en persuasief (vanaf 3e graad). 

Motiverend en doelgericht

Krass is een doelgerichte methode waarvan de inhoud fris en actueel is. Door de focus op de tekstsoorten zijn de doelen doorheen een module afgelijnd, duidelijk en dwingend, maar tegelijkertijd zijn de werkvormen en het taalmateriaal gevarieerd, actueel en uitnodigend. Zo herkent de leerling zelf makkelijk welke hogere taaldoelen achter een concrete taak of tekst zitten, weet de leerkracht perfect in welke leerlijn of doelencluster hij aan het werk is en is de evaluatie tussendoor en op het einde van een module transparant en efficiënt voor alle betrokkenen (leerling, leerkracht, ouder).

Vernieuwende lay-out

De lay-out van elke module is uniek omdat die volledig is afgestemd op de focustekstsoort. Die uitnodigende lay-out motiveert leerkracht en leerlingen om met de module aan de slag te gaan en tegelijk uit te kijken naar de volgende, net als bij je dagelijkse krant, je favoriete tijdschrift of je volgende boek.

Leerkracht en leerling afwisselend aan zet

Krass richt zich op leerkrachten die doelbewust afwisselen tussen leerkrachtgestuurd en leerlinggestuurd onderwijs. Het zijn leerkrachten die veel belang hechten aan taakgerichtheid en communicatie, maar die ook graag onderwerpen gestructureerd en cursorisch behandelen, indien functioneel en dus nodig op dat moment.

Materiaalkeuze

Krass gaat voor het principe ‘less is more: geen lijvig ‘boek’ boordevol tekstmateriaal, maar losse modules met daarin het basismateriaal dat door elke leerling ook effectief en in de diepte wordt bewerkt en verwerkt. De modules worden aangevuld met online materiaal op het digitaal platform POLPO. Dit extra online materiaal faciliteert de leerkracht om de lessen te verrijken, te differentiëren naar interesse en niveau, en zijn aanbod te actualiseren. IT vormt zo een belangrijk en wezenlijk onderdeel van de methode. 

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief