Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Didactiek

Een brede kijk op de wereld

Isaac wil in de eerste plaats leerlingen op een methodische wijze betrouwbare feitelijke kennis over wetenschappen en techniek bijbrengen. Leerlingen stellen hun denkbeelden bij door ze te confronteren met denkbeelden van anderen en door samen te argumenteren.

Door het inzetten van natuur-ruimtelijke en technisch-wetenschappelijke concepten leren leerlingen een fysische werkelijkheid, een natuurlijk of ruimtelijk fenomeen of een technologische verwezenlijking te vatten. Technische, ruimtelijke en natuurwetenschappelijke vorming ontwikkelt bij leerlingen een rationele geest zodat ze zich wetenschappelijk kunnen positioneren tegenover maatschappelijke vraagstukken. Verwondering is een belangrijke motor om verschijnselen op een wetenschappelijke manier te beschrijven en te verklaren. 

Modulair pakket

De methode bestaat uit zeven thematische modules. Aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek
worden elk vanuit hun invalshoek aangebracht, met oog voor de samenhang tussen de disciplines. Afhankelijk van de noodzaak, de moeilijkheidsgraad of het belang wordt een onderwerp cursorisch aangebracht vanuit de betreffende discipline. De drie disciplines zijn duidelijk herkenbaar aan de hand van een kleur: natuur (groen), paars (ruimte) en blauw (techniek). 

IT

IT is een belangrijk en wezenlijk onderdeel van de methode maar ook niet onmisbaar. Isaac houdt zo rekening met de uiteenlopende IT-mogelijkheden in scholen. Op ons platform POLPO stellen we een waaier aan IT-content en -tools ter beschikking, maar ook zonder de IT-ondersteuning behaal je de leerplandoelen. 

Voor wie? 

Isaac richt zich tot scholen die geheel of gedeeltelijk interdisciplinair werken. 

  • Wie volledig interdisciplinair werkt, gebruikt alle modules, verspreid over de twee leerjaren in de eerste graad. Het totaalpakket biedt voldoende materiaal voor de hele eerste graad. Leerkrachten kiezen zelf welke modules ze in welk jaar geven (bv. zes thema's in het eerste jaar en vier in het tweede jaar).
  • Scholen die hoofdzakelijk multidisciplinair werken, kunnen één of meerdere modules apart aankopen en inzetten bij vakoverschrijdende projecten (bv. een project rond crisisgebieden). De rest vul je aan met eigen materiaal of met een methode aardrijkskunde, techniek en natuurwetenschappen.

Isaac is de nieuwe methode NRT die gemaakt is voor leerkrachten die doelbewust afwisselen tussen leerkrachtgestuurd en leerlinggestuurd onderwijs. Het zijn leerkrachten die veel belang hechten aan taakgerichtheid, maar waar nodig onderwerpen ook gestructureerd en cursorisch behandelen. 

Wie het beste rendement wil halen uit Isaac, moet een aantal dwingende keuzes maken in leer- en onderwijsstijl en in het gebruik van middelen en werkvormen. Wie dat doet, en dus helemaal meegaat in het verhaal van Isaac, krijgt echt functioneel wetenschapsonderwijs en een boeiend schooljaar waarin gemotiveerde leerlingen aanwijsbare leerwinst boeken.   

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief