Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur en opbouw

Opbouw van een module

Isaac-techniek is zoals elke Isaac-methode opgebouwd volgens het Diabolo-principe, het nieuw didactisch concept van die Keure. 

1 - Isaac-moment

Elke module start vanuit de verwondering, vanuit een trigger die het thema inleidt en die de voorkennis van de leerling activeert. Die intro noemen we het Isaac-moment. Het basismateriaal (geprinte module) bevat één variant van een Isaac-moment. Op POLPO staan dan telkens nog andere varianten die de leerkracht naar believen kan aanbieden aan de leerlingen. 

2 - Instructieweken

Tijdens de instructieweken verwerven en verwerken de leerlingen de leerstof via impressie en verwondering, instructie en inoefening. De activiteiten in de instructieweken zijn zo opgevat dat leerlingen consequent oefenen op hun onderzoeksvaardigheden.

3 - Isaac-actie

De transferopdracht of Isaac-actie is een concrete en functionele opdracht die de module afsluit. Deze opdracht is een essentieel onderdeel van een Isaac-module en bereikt een belangrijk doel: het vormt de synthese en transfer van alles wat in de module is geleerd en geoefend. Deze transferopdracht geeft leerlingen de kans om de aangeleerde en behandelde technische verwezenlijkingen in de praktijk uit te proberen en toe te passen.  

ONTDEK EEN CONCRETE UITWERKING VAN DIABOLO »

Activiteiten

In functie van de lesdoelen en de beginsituatie van de leerlingen worden de werkvorm, de leer- en oefenstof en de leeractiviteit bepaald. Dat kan gaan van volledig leerkrachtgestuurd naar zowel leerkracht- als leerlinggestuurd tot voornamelijk leerlinggestuurd. We voorzien steeds een grote variatie aan werkvormen (individueel, parallel of complementair groepswerk, in duo's …). Die variatie zorgt voor motivatie bij de leerlingen.  De leeractiviteiten worden geëvalueerd door permanente evaluatie en feedback. 

Herhaling  

De leerstof wordt doorheen het jaar herhaald door de spiraalaanpak. We voorzien dus geen expliciete herhalingsopdrachten in de geprinte modules 

Differentiatie

Differentiatie gebeurt zowel op niveau als op interesse. Het differentiatieaanbod wordt verdeeld over print (module) en digitaal (POLPO) en zowel op groeps- als op individueel niveau. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat integraal op POLPO. Bij het individuele aanbod differentiëren we zowel op niveau als op interesse. Dat vertaalt zich voornamelijk in varianten van de Isaac-actie. 

Evaluatie

Bij de evaluatie maken we een onderscheid tussen permanente evaluatie en eindevaluatie. Afhankelijk van de fase in de module zetten we de ene of de andere evaluatie in. 

Via permanente proces- en productevaluatie krijgen leerling en leerkracht inzicht in de vorderingen van de leerling tijdens de instructieweken. Afhankelijk van de activiteit gebeurt die evaluatie door de leerkracht, een medeleerling (peer) of de leerling zelf. Die evaluatie gebeurt voornamelijk aan de hand van observatie en wordt indien nodig vastgelegd in een rubric.  

Ook in de eindevaluatie, met de toetsen en de Isaac-actie, hebben we aandacht voor proces en product, voor kennen en kunnen. Het kennen toetsen we in een gesloten-boektoets, het kunnen met een open-boektoets. Kennistoetsen bevragen enkel het begrippenkader zoals het in het vademecum is opgenomen. In een open-boektoets maken leerlingen gebruik van het vademecum. Bij kunnentoetsen wordt bv. de toepassing van onderzoeksvaardigheden bevraagd. Nadien, in de Isaac-actie evalueren we zowel het proces als het product. 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief