Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Lesmateriaal

Modules

Isaac-fysica 3 (D – 1 uur) biedt een 5-tal modules aan voor het 3e jaar.

Het leerplan is gebaseerd op 2 of 4 graaduren voor fysica. Isaac-fysica voorziet zelf een jaarplan met een voorgesteld aantal lestijden per module. De leerinhoud wordt cursorisch aangebracht waardoor de modules het best in volgorde aan bod komen. Thema's die slechts één keer aan bod komen, kunnen flexibel ingezet worden.

Vademecum

Bij de methode hoort ook een vademecum per uitgave. Dat vademecum bevat de te kennen leerstof, de te gebruiken strategieën bij de onderzoeksvaardigheden en een formulekaart. Het vademecum bevat de theorie en het begrippenkader die aan bod komen in het jaar, maar ook een aantal essentiële vaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van de opdrachten. Dit maakt het overbodig om doorheen de modules telkens bepaalde onderdelen te moeten herhalen. In de modules wordt er systematisch en duidelijk naar het vademecum verwezen.

Lerarendossier met lessuggesties

In de handleiding of het lerarendossier per module vindt de leerkracht alle info die hij nodig heeft voor, tijdens en na de les. Het lerarendossier bevat dus de uitleg van hoe de leerkracht de les met het aangeboden materiaal kan geven. Bij die toelichting (de lessuggesties) staat telkens een indicatie van de tijdsduur van een activiteit en een verwijzing naar de bijhorende pagina in de module of het extra materiaal op POLPO (audio, video, evaluatiemateriaal ...):

 • Voor de les (bv. digitale instructie bekijken, informatie opzoeken, theorie rond strategie verwerken …)
 • Tijdens de les (bv. differentiatie op interesse uit het klasaanbod)
 • Na de les (bv. online oefeningen op POLPO …)
 • Ondersteunend materiaal (bv. digitale instructie, weblink, online oefeningen ...) 
 • Beeld- en luistermateriaal dat hoort bij de activiteit
 • Rubrics
 • Toets (kunnen en kennen)
 • Isaac-moment
 • Isaac-actie

Ondersteunend materiaal voor leerkrachten 

Op POLPO vind je al het ondersteunende materiaal voor de leerkracht: 

 • Bordboek
 • Jaarplan en concordantielijst 
 • Oplossingen
 • Evaluatiemateriaal (rubrics, toetsen)
 • Audiovisueel materiaal
 • Digitale oefeningen
 • Varianten en toelichting bij de Isaac-momenten (intro)
 • Varianten en toelichting bij de Isaac-acties (transferopdrachten) 

logo POLPO

GA NAAR POLPO »

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief