Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur en opbouw

Opbouw van een magazine

Een module duurt 4 lesweken*. We gaan uit van 24 effectieve lesweken per schooljaar.  

Week 1-3:

  • Intro (deel 1 van de diabolo)
  • Leerinhouden
  • Vaardigheden (onderzoeksvaardigheden, stappenplan, communiceren …)

Week 4:

Transferopdracht (verwerkingsopdracht om het geleerde toe te passen in een nieuwe context)

* 4 lesweken met 2u Mens & Samenleving per week. Als je 1u Mens & Samenleving per week geeft, reken dan op 8 lesweken. 

Diabolo

Hub is opgebouwd volgens het Diabolo-concept, het nieuwe didactische model van die Keure. Elke module start met een intro: een korte activiteit die de interesse wekt, motiveert en verbindt met de wereld. Daarna volgt het midden: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert naar tempo en niveau. Tot slot is er de outro: een activiteit die de transfer maakt en de leerlingen de opgedane kennis laat toepassen in een nieuwe context.

ONTDEK EEN CONCRETE UITWERKING VAN DIABOLO »

Rubrieken

In dit nummer

Verkennende pagina met afbeeldingen en quotes die het onderwerp inleiden.

 

Hot or not 

Deze opdracht, waarbij leerlingen een keuze moeten maken, vormt de intro van de diabolo en is bedoeld om de voorkennis van de leerlingen te achterhalen. In het lerarendossier op POLPO bieden we nog andere opties aan om de intro in te vullen.  

in dit nummer

hot or not


Starter

Vanaf hier start het middengedeelte van de diabolo. Deze oefening sluit meestal aan bij de rubriek 'Hot or not' en leidt de leerstof verder in. 

 

Fact check

We presenteren een stelling aan de leerlingen en vragen hen hun mening hierover te geven op de factometer. We vragen ook om hun mening te onderbouwen en bewust te argumenteren. We geven expliciet argumentatietechnieken mee. 

starter

fact check


Leerstof

Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. De theorie wordt inductief of deductief aangebracht, afhankelijk van de leerstof en staat telkens in een duidelijk theoriekader. We kiezen voor activerende werkvormen en besteden, waar relevant, aandacht aan reflectie. 

 

Fact check revisited 

Nadat de leerstof werd aangebracht, confronteren we de leerlingen met hun eerdere stellingname. We vragen hen om opnieuw de factcheck te doen maar nu met de nieuw verworven kennis. Ook hier moeten de leerlingen argumenten aanbrengen om hun mening te staven. 

leerstof

fact check revisited


Puzzel

Op deze pagina herhalen we spelenderwijs de belangrijkste termen. Een rebus, kruiswoordraadsel, woordzoeker, codekraker ...

 

Good to know

Een overzicht van wat de leerling moet kennen en kunnen, aan de hand van de taxonomie van Bloom. Leerlingen kunnen twee keer aanduiden of ze de leerstof beheersen of niet: éen keer voor tussentijdse evaluatie en één keer voor de eindevaluatie. 

puzzel

good to know


De finale

De finale vormt de outro, het laatste deel van de diabolo. In deze fase voeren de leerlingen een ruime activiteit uit waarin ze het geleerde toepassen in een nieuwe context. In het magazine bieden we één optie aan, in het lerarendossier op POLPO bieden we nog enkele varianten aan.

 

 

finale

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief