Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur en opbouw

Modulair

In de tweede graad focust Crisp in 5 modules per leerjaar telkens op een mengvorm van tekstsoorten. Het basispakket bevat de leerstof voor alle richtingen. In de D-finaliteit vullen de talige richtingen dit pakket aan met een pluspakket. De leerlingen uit talige richtingen in de D&A-finaliteit vinden daarentegen naast het basispakket een uitgebreid aanbod op POLPO, toegespitst op hun specifieke interessedomein.

Opbouw van een module

Per leerjaar voorziet Crisp meerdere modules en één graadvademecum. Elke module vertrekt vanuit een hoofdtekstsoort. Alle activiteiten binnen die module staan in het teken van die tekstsoort. Eén module heeft een doorlooptijd van 12-tal lestijden.De instructietijd bestaat uit 1 lestijd voor de intro (Pips) en 8 lestijden voor de effectieve leerinhouden (Crops). De expressietijd bestaat uit 3 lestijden waarin de leerlingen een transferopdracht (Harvest) maken.

Diabolo

Crisp is opgebouwd volgens het Diabolo-concept. Elke module start met een intro: een korte activiteit die de interesse wekt en de voorkennis activeert. Daarna volgt het midden: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert naar tempo en niveau. De actieve woordenschat en de grammatica worden consequent aangebracht en ingeoefend. Op het einde volgt de klassieke toets. Tot slot is er de outro. Enerzijds is deze opdracht zowel de synthese als de transfer van wat in de module is geleerd en geoefend. Anderzijds maken de leerlingen een betekenisvolle taak met een doel en voor een ontvanger, waardoor ze nog eens bewust terugkoppelen naar het communicatiemodel. 

Toegepast op Crisp spreken we van volgende onderdelen van het diaboloconcept:

1️⃣ Intro: Pips

2️⃣ Midden: Crops

3️⃣ Outro: Harvest

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij deze spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren.

Taalsysteem

Crisp brengt grammatica functioneel aan door ze te integreren in de vaardigheden van de opdrachten doorheen de module. Dat betekent dat de grammatica aan bod komt op het moment dat je als leerling het betreffende grammaticaonderwerp nodig hebt als een van de bouwstenen om tot de Harvest te komen. De methode besteedt aan Engels als derde vreemde taal ook aparte aandacht aan heel wat onderwerpen van de taalsystematiek via een cursorische aanpak. Bovendien zorgen visuele voorstellingen en instructiefilmpjes ervoor dat leerlingen de grammatica beter begrijpen.

Woordenschat

Crisp brengt woordenschat per logisch woordveld aan dat past bij de tekstsoort van een bepaalde module. Elke woordenschatactiviteit eindigt met een afbeelding van de actief te kennen woordenschat. Dat zorgt ervoor dat de leerlingen voldoende hebben aan het Engelse woord, aangezien de betekenis duidelijk wordt dankzij de illustratie. Bovendien stimuleren we ook het gebruik van woordenschatstrategieën, zodat leerlingen vlot nieuwe woorden bijleren zonder ze klakkeloos te moeten studeren. Het Vademecum bevat een overzichtelijke woordenlijst per module waarmee leerlingen ook woorden in zinscontexten kunnen inoefenen.

Verder bevat POLPO ook automatiseringsoefeningen om de woordenschat verder in te oefenen.

Differentiatie

Crisp biedt mogelijkheden tot differentiatie op twee niveaus: groepsaanbod (het aanbod voor de hele klasgroep) en individuele ondersteuning.

Zoals het woord aangeeft, wordt het groepsaanbod aan de hele klasgroep aangeboden. Dat aanbod is verdeeld over print (module) en digitaal (POLPO): onthoudkader in het Nederlands, ondersteunend beeldmateriaal, instructiefilmpjes ... 

Naast het groepsaanbod bieden we ook de mogelijkheid om individueel te differentiëren. Het aanbod voor individuele ondersteuning is digitaal en staat integraal op POLPO. Bij dit individuele aanbod differentiëren we vooral op niveau en interesse: remediëren of verdieping, moeilijker of makkelijker tekstmateriaal, een audioversie van alle teksten …

Evaluatie

Bij de evaluatie zetten we in op gespreide evaluatie, de meest gepaste vorm om moderne vreemde talen als proces te evalueren. Naast allerlei klassiekere formatieve evaluatiemogelijkheden biedt deze methode ook een ruime waaier aan summatieve evaluatie aan.

Bij formatieve evaluatie geeft de leraar feedback en kent hij punten toe op basis van lesobservaties en kleine tussentoetsen, zodat de leerling snel rekening kan houden met die feedback.

We spreken van summatieve evaluatie als de toetsen afgenomen worden na een langere periode om een uitspraak te kunnen doen over het leerresultaat: vaardigheidstoetsen, communicatieve opdrachten, syntheseopdracht ... Bij deze evaluatie staat kennen in functie van het kunnen, van doelgerichte communicatie. Bij deze opdrachten bieden we in het lesmateriaal op POLPO: kijkwijzers (evaluatiekaders) met goed gekozen criteria (feedback), feedforward kader met werkpunten ...

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief