Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

Tekstsoort centraal

BOON plaatst de tekstsoort centraal. Vanuit die tekstsoort oefenen we dan de verschillende vaardigheden in: de receptieve, productieve en interactieve, zowel schriftelijk als mondeling. Taalbeschouwing komt geïntegreerd aan bod bij de vaardigheden. Waar nodig besteden we aparte aandacht aan sommige onderwerpen van taalsystematiek. 

Modules

Per leerjaar voorziet BOON een 7-tal modules

Elke module vormt een afgesloten geheel en behandelt één specifieke tekstsoort. Een module heeft een doorlooptijd van 3 à 4 weken. Alle activiteiten binnen de module staan volledig in het teken van die tekstsoort.

Week 1, 2 en 3: instructie- en oefenweken
De leerlingen verwerven en verwerken de leerinhouden. Tijdens deze periode is er ruimte om permanent het proces en het product te evalueren.

Week 4: project- en evaluatieweek
De vierde week werken de leerlingen aan een communicatieve eindopdracht, de oogst. Daarnaast krijgen ze een kunnen- en kennentoets.

Oogst

Elke module eindigt met een oogst. De oogst is een essentieel onderdeel van een BOON-module en bereikt twee belangrijke doelen:

  • De opdracht vat samen wat er in de module aan bod kwam (synthese) en daagt leerlingen uit om het geleerde toe te passen in een nieuwe context (transfer).
  • Dankzij deze betekenisvolle taak, met doel en ontvanger, koppelen de leerlingen heel bewust nog eens terug naar het communicatieschema.

Spiraalaanpak

De modules bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Dankzij deze spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook sneller evalueren, remediëren en differentiëren.

Differentiatie

BOON behoudt de klassieke toetsing, en breidt die uit naar een brede evaluatie. Dankzij de permanente evaluatie kan de leerkracht tussendoor de binnenklasdifferentiatie sturen.

BOON biedt de mogelijkheid om uitgebreid te differentiëren, zowel op niveau en tempo als op interesse van de leerlingen. Het materiaal voor de klasgroep komt hoofdzakelijk in de gedrukte module. Het individuele differentiatiemateriaal vind je op POLPO.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief