Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

De 3 pijlers van elk hoofdstuk

Woordenschatverwerving

In de 1e graad doen we aan actieve woordenschatverwerving aan de hand van voorbeelddialogen met vaste personages. Deze aanpak zorgt niet alleen voor leervertrouwen bij de leerlingen, maar maakt het ook mogelijk om woordenschat gericht te herhalen en verder uit te breiden.
in de 2e en 3e graad breiden we de woordenschat uit aan de hand van authentiek materiaal. Hierbij maken we een duidelijk onderscheid tussen actieve en passieve woordenschat. 

Grammatica: éclairs de grammaire

Grammatica wordt altijd inductief aangebracht, leerlingen ontdekken zelf de grammaticale regels. Die regels bieden we achteraf aan in een overzichtelijk schema, waarna de leerlingen nog de mogelijkheid krijgen om te oefenen.

Taaltaken

Kennis en vaardigheden worden in Beaufort altijd geïntegreerd aangeboden. Na een les grammaire of vocabulaire eindigen we steeds met een vaardigheidsoefening of taaltaak.
In de 3e graad is de nieuw te verwerven kennis beperkt. Daarom herhalen we in de 3e graad alle leerstof uit de voorbije jaren aan de hand van taaltaken.

Voorbeeldpagina uit 11 Beaufort

Voorbeeldpagina uit 7 Beaufort

Voorbeeldpagina uit 9 Beaufort

Vaste rubrieken in elk hoofdstuk

Instap en intro 

Elke courant wordt ingeleid met een instappagina waarop de leerinhouden van dat hoofdstuk staan opgesomd. Hiermee willen we eventuele voorkennis activeren en het hoofdstuk op een ludieke manier inzetten.

Tempête de mots

Deze woordenlijst bundelt alle woorden uit de voorbije courant, ingedeeld volgens woordsoort. De leerlingen herhalen de woorden, die al uitgebreid ingeoefend werden in de courant zelf, aan de hand van contextzinnen.

Pot-pourri

Op het einde van elk hoofdstuk vind je overkoepelende taaktaken en ook heel wat literatuur, film, muziek… Vanaf de 3e graad krijgt literatuur een prominentere plaats. Bovenop de rubriek Pot-pourri vind je een aparte leseenheid gewijd aan literatuur binnen de context van de courant.  

Des sons et des lettres / Sirocco de mots 

In de rubriek Des sons et des lettres (1e graad) en Sirocco des mots (2e en 3e graad) besteden we aandacht aan fonetiek en spelling. De nadruk ligt op de fonetische patronen die verschillen van het Nederlands en op de eigenheid van het Franse schrift- en klankbeeld. Verder bevat deze rubriek ook oefeningen over frequent voorkomende fouten.

Portfolio

Portfolio is een lijstje van alle leerinhouden van het hoofdstuk met een verwijzing naar de juiste bladzijden. De bedoeling van deze pagina is leerlingen leren reflecteren over hun eigen leerproces.

Entraîne-toi

In 11 en 12 Beaufort (3e graad ASO) vind je extra verwerkingsoefeningen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief