Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Didactiek

Tekstsoort centraal

In tegenstelling tot de meeste methodes vertrekt Audace niet vanuit de vaardigheden, maar vanuit de tekstsoort. Dit doen we omdat het taalgedrag in de eerste plaats gestuurd wordt door de tekstsoort en het daaraan gekoppelde communicatiemodel, eerder dan door de vaardigheid die je hanteert.

De eindtermen vermelden voor moderne vreemde talen vier tekstsoorten in de eerste graad: informatief, opiniërend, prescriptief en narratief. Vanaf de tweede graad komen daar ook persuasieve en argumentatieve teksten bij. Vanuit de tekstsoort of het tekstdoel en de verschillende teksttypes die tot deze tekstsoort behoren, oefenen we dan de verschillende vaardigheden in: de receptieve, productieve en interactieve, zowel schriftelijk als mondeling.

Motiverend en doelgericht

Audace biedt gevarieerde, actuele en uitnodigende werkvormen en taalmateriaal. De grote variatie aan werkvormen en lesmateriaal is motiverend. Bovendien kiezen we regelmatig voor minder voor de hand liggende en speelse opdrachten die de leerlingen uitdagen om hun lef te tonen.

Tegelijkertijd zijn de doelen afgelijnd, duidelijk en dwingend. De leerling herkent zelf gemakkelijk de doelen, de leerkracht weet perfect in welke leerlijn of doelencluster hij aan het werk is en de evaluatie is transparant en efficiënt.

Vernieuwende lay-out

Wanneer je een module van Audace in de hand neemt, merk je op het eerste gezicht niet dat je een leerboek vast hebt. De lay-out is per module uniek en volledig afgestemd op de tekstsoort.

Leerkracht en leerling afwisselend aan zet

Audace richt zich op leerkrachten die doelbewust afwisselen tussen leerkracht- en leerlinggestuurd onderwijs. Het is de perfecte methode voor leerkrachten die belang hechten aan taakgerichtheid en communicatie, maar waar nodig ook onderwerpen structureren en cursorisch behandelen.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief