Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Wat is ZILL?

ZILL staat voor Zin in leren! Zin in leven! en is het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs.

Wat zijn de krachtlijnen van het leerplanconcept?

 • OKB en de katholieke dialoogschool als fundament
 • De harmonische ontwikkeling van elke leerling staat voorop
 • De school is eigenaar van het leerplan
 • We streven naar kwaliteitsvol onderwijs
 • ZILL legitimeert basisonderwijs

Ordeningskader - schematisch overzicht

Ontwikkelvelden en -thema's

De leerinhouden worden geordend in persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden. 

Persoonsgebonden ontwikkelvelden

 • Socio-emotionele ontwikkeling
 • Ontwikkeling van een innerlijk kompas
 • Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Cultuurgebonden ontwikkelvelden

 • Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
 • Mediakundige ontwikkeling
 • Muzische ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Ontwikkeling van wiskundig denken
 • Rooms-katholieke godsdienst 

Een ontwikkelveld heeft betrekking op een grote brok leerinhoud. Daarom wordt gewerkt met een onderliggende structuur in de vorm van ontwikkelthema’s. Per ontwikkelveld varieert het aantal ontwikkelthema’s.

LEES MEER »

ZILL ontwikkelvelden  
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief