Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Katapult

Katapult is de methode wiskunde voor het lager onderwijs, uitvoerig getest en volledig beschikbaar voor alle leerjaren. 

Katapult | ZILL | die Keure

Katapult | verticale samenhang | die Keure

Horizontale samenhang binnen het wiskundige ontwikkelveld

 • Opdeling in 8 targets of werkboeken: 1 target is gelijk aan 1 maand, met voldoende tijd om gericht te herhalen en te differentiëren
 • Elk target is een combinatie van leerlijnen voor de wiskunde ontwikkelthema's
 • Leren is vallen en opstaan: de lessen binnen een target bouwen op elkaar voort
 • Clustering van nieuwe leerinhouden waardoor er veel en vaak geautomatiseerd kan worden: instructie en inoefening van specifieke onderwerpen wordt gespreid over enkele lessen (ruime referentieperiode) zodat leerlingen de ruimte krijgen om te evolueren op hun eigen tempo

Focussen en ruimte voor de leraar

 • Iedere les wordt beschouwd als een kapstok waar tips en lessuggesties aan worden opgehangen 
 • Ruimte voor de leerkracht om de focus van de les te beperken, verfijnen of verdiepen
 • Target 8 is een vrij in te zetten herhalingstarget, in te zetten als differentiatie: extra inoefening, herhaling en automatisatie. Deze focus kan individu- of groepsgericht
 • De leerkracht behoudt het eigenaarschap over het leerproces en krijgt tools om een aanbod op maat van de leerling uit te werken 
  • Instap en afsluiter: werken herhalend of mikken op het speelse 
  • Klasmanagementsuggesties: suggesties voor de meest passende werkvom of zo efficiënt mogelijk omgaan met diverse klasgroep
  • Ingebouwde verlengde instructie: rekenzwakkere leerlingen individueel of in groep helpen om de leerstof beter te begrijpen en in te oefenen
  • Orthodidactische tips bij elke les: suggesties om te remediëren (focusbeperking) of te verrijken (focusverfijning of -verdieping) 
  • Vaste herhalings-, toets- en evaluatiemomenten
  • Uitgebreide foutenanalyse na evaluatie met één op één tips voor remediëring
Katapult | focussen en ruimte voor de leerkracht | die Keure

Katapult | functioneel onderwijs | die Keure

Functioneel onderwijs

 • Concrete, realistische en herkenbare contexten: verbinding tussen leren en leven  
  • Getallenkennis en bewerkingen: focus op ervaringsgericht werken en ontdekken van nieuwe leerstof 
  • Meten en metend rekenen: focus op onderzoeksgericht werken
 • Sobere instructietaal met duidelijke focus op rekentaal 
 • Leerlingen ontwikkelen samen met en door anderen aan de hand van coöperatieve werkvormen
 • Effectiviteit van leren 
  • We evalueren om informatie te verzamelen, waarna we differentiëren op 2 niveau's 
  • Tijdens een herhalingsles doen leerlingen aan zelfevaluatie aan de hand van een schietroos
  • De leerling gaat zelf aan de slag en ervaart welke impact nieuwe kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes hebben 

Digitale toolbox Kabas

 • De ideale tool om op avontuur te gaan met je leerlingen
 • Je vindt een uitgebreid aanbod les- en oefenmateriaal van Katapult, op maat van elke leerling
 • Kabas verbetert automatisch alle klaargezette taken en geeft een overzicht van scores en resultaten
 • Dat alles in een veilige, afgesloten internetomgeving
Jouw digitale toolbox, Kabas

Meer weten over Katapult? 

ONTDEK HET HIER »


Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief