Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Voor leerlingen

Werkkatern per Kijker 

 • 8 Kijkers = 8 werkkaternen per leerjaar
 • Eén werkkatern bevat de leerstof van een blok van ongeveer drie lesweken.
 • Ieder blok neemt een ander soort tekst onder de loep: fictie, instructie, informatie, artikels, wervende teksten …
 • De werkkaternen ademen qua lay-out de aard van de tekstsoort uit: iedere nieuwe katern in ieder leerjaar is telkens een nieuwe verrassing voor de leerling. 

Taalwijzertje

 • het onthoudboekje waarin de inhouden van taalbeschouwing overzichtelijk en beknopt opzoeken en terugvinden
 • een handig werkinstrument dat leerlingen kunnen hanteren bij het instuderen en maken van oefeningen bij de lessen Taalwijs.
 • Ook ouders, taakleraars, externe hulpverleners … kunnen aan de hand van het Taalwijzertje nagaan hoe de leerstof in de klas is aangeleerd.

Leesboeken voor 2, 3 en 4

 • per leerjaar vier prachtige leesboeken met leesteksten voor vloeiend lezen
 • ieder leesboek telt 18 tekstfragmenten uit zorgvuldig gekozen jeugdboeken
 • een mix van tekstvormen van fictie (verhalen, strips, gedichten …) en non-fictie (informatie, instructies, artikels …)
 • ingedeeld in drie, subtiel aangeduide leesniveaus gepast, voor zowel de beginnende als gevorderde lezer
 • kinderen kiezen zelf wat ze lezen en kiezen dus ook zelf op welk niveau ze lezen 

Leesportfolio 

Het leesportfolio is een A5-geniet invulboekje voor de leerlingen, waarin ze noteren welke boeken ze gelezen hebben. Hiermee willen we twee functies bereiken: koesteren en communiceren.

Verrekijker Extra 

Het Verrekijker Extra leesaanbod is een uitbreiding van de leestijd en specifieke oefeningen vloeiend lezen om leerlingen met leesmoeilijkheden te ondersteunen. Per leesboek uit het basisaanbod van Verrekijker is er één lees-en werkboek voor het zorgmoment.

Verrekijker Opstap

Verrekijker Opstap biedt aanvullend materiaal voor taalarme of anderstalige leerlingen. Zij hebben vooral nood aan ondersteuning bij het lezen en aan meer expliciete aandacht voor de woordenschat doorheen de verschillende taaldomeinen en kijkers. 

In de werkboekjes van Verrekijker Opstap gebruiken we dezelfde authentieke teksten als in de bestaande kijkers.  Door visuele en tekstuele aanpassingen maken we taal wél haalbaar voor elke leerling in je klas:

 • Vereenvoudigde zinconstructies
  Van samengestelde zinnen maken we enkele zinnen. Zinnen starten veel vaker op een nieuwe regel.
  Pas vanaf het 4e leerjaar komt de verleden tijd aan bod.
 • Opdrachten met een aangepaste verwoording
  Bij de opdrachtomschrijving maken we zo weinig mogelijk gebruik van scheidbare werkwoorden.
  Bijvoorbeeld: 'Markeer' of 'Kleur' in plaats van 'Duid aan'.
 • Nieuwe visuele structuur
  In de werkboeken splitsen we de tekst vaker op in blokken. De opdracht plaatsen we telkens onder een blok tekst. Teksten ondersteunen we met een illustratie.

Bij de materialen hoort telkens een toelichting, als ondersteuning voor de leerkracht. De toelichting geeft suggesties welke werkvormen of activiteiten het taalbegrip van de leerlingen stimuleert.

Voor de leerling

 • Van deze kijkers uit Verrekijker verschijnt in september een Verrekijker Opstap werkboek. Deze werkboeken zijn bruikbaar naast de bestaande werkboeken voor de andere leerlingen.

 • 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar
  Alle kijkers Kijker 3
  Kijker 7
  Kijker 1
  Kijker 3
  Kijker 7
  Kijker 1
  Kijker 3
  Kijker 7
  Kijker 1
  Kijker 3
  Kijker 7
 • 1 beeldwoordenboekje per leerjaar: moeilijke woorden worden afgebeeld met foto.

Voor de leerkracht

 • Digitale bundel met aanvullende lessuggesties voor, tijdens en na de kijker:
  Kopieerbladen met ondersteunende fiches voor schrijfopdrachten
  Spelfiches
  Toelichting bij de materialen om aan te duiden welke inhoud een meerwaarde betekent voor de leerlingen

NEEM EEN KIJK IN DE METHODE »

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief