Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Voor leerkrachten

Basis

Facultatief

Online

Basis

Handleiding

De handleiding is per Kijker opgedeeld in aparte, wire-o-gebonden gidsen. Per leerjaar zijn er dus 8 handleidingen: één handleiding per werkkatern. 

Per les is een overzicht opgenomen waarin je de lesdoelen, concordantietabel met de eindtermen en verschillende leerplandoelen, lesmaterialen, timing en leerlijn terugvindt.

Na dit lesoverzicht volgt een volledig uitgeschreven lesverloop met tips voor de leerkracht.

ZILL-gids

De ZILL-gids vormt een aanvulling op de handleiding van Verrekijker Taal. In dit boekje maken we de koppeling tussen de methode en de leerplandoelen van ZILL. Ook bieden we handvatten om met de methode op een ZILL-gerichte manier les te geven. 

MEER INFO OVER DE ZILL-GIDSEN »

Correctiesleutel werkboek

Bij ieder werkboek is een correctiesleutel voorzien, wire-o-gebonden.

Facultatief

Kopieermap 

 • aanvullende werkbladen bij de lessen
 • alle materialen om het leerproces van de leerlingen te evalueren
  • Kijkwijzers voor schrijven, spreken en/of luisteren, waarmee je de vaardigheden van leerlingen binnen deze domeinen kunt beoordelen
  • toetsen voor de domeinen begrijpend lezen, taalwijs en/of luisteren
 • oefenbladen op remediërend en verrijkend niveau, bij de herhalingslessen
 • kopieerbladen in zwart-wit gedrukt, in functie van de kopieervriendelijkheid
 • op de achterkant van de kopieerbladen staan de correctiesleutels, ingevuld in magenta

Verrekijker Taal Extra 

Het Verrekijker Extra leesaanbod is een uitbreiding van de leestijd en specifieke oefeningen vloeiend lezen om leerlingen met leesmoeilijkheden te ondersteunen. Het pakket is gebaseerd op de methodiek van RALFI.

Per leerjaar is er één handleiding voor de lees- en werkboeken. Zo heb je in één bundel alle zorgmateriaal voor het ganse schooljaar.

Zorgmap voor Verrekijker 4, 5 en 6

De Verrekijker Zorgmap bevat extra oefeningen voor taalbeschouwing en woordenschat op twee niveaus: remediëring en verrijking. Voor iedere les taalwijs uit het werkkatern is er een kopieerblad met extra oefeningen taalbeschouwing voorzien. Daarnaast zijn er per Kijker twee of drie kopieerbladen met woordenschatoefeningen waarin de moeilijke woorden uit de lessen begrijpend lezen en de school-en instructietaalwoorden van de Kijker worden ingeoefend.

De Zorgmap is beschikbaar voor het 4e, 5e en 6e leerjaar. Voor het 4e leerjaar zijn er ook extra lesjes vloeiend lezen opgenomen voor leerlingen die extra leestijd nodig hebben.

BEKIJK HIER DE ZORGMAPPEN » 

Posters

 • een set van posters met belangrijke aandachtspunten, strategieën, stappenplannen … uit de verschillende taaldomeinen
 • ideale ondersteuning aan de klaswand of toonmateriaal in de instructie

Verrekijkerbieb

 • zeer uitgebreid aanbod van leesmateriaal voor leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar 
 • inzetbaar tijdens de lessen vloeiend lezen
 • zelfde aanpak als in de leesboeken: een mix van tekstsoorten op drie subtiel aangeduide niveaus, de lezer kiest zijn tekstsoort en niveau vanuit eigen interesse
 • leesmotivatie zoals het hoort en werkt! 
 • extra oefenaanbod begrijpend lezen op www.kabas.be

LEES MEER OVER VERREKIJKERBIEB »

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief