Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

Ordening van de leerstof in 8 Kijkers

 • Kijker 1 tot 7: gevarieerd aanbod teksttypes binnen eenzelfde tekstsoort binnen een thematische context 
 • Kijker 8: op speelse wijze terugblikken op doelen die nog niet aan bod kwamen in 1 - 7.

4 lesweken: 3 instructieweken en 1 trotsweek

Diabolo

De verdeling in instructieweken en de trotsweek is opgebouwd volgens het Diabolo-concept het nieuwe didactische model van die Keure. De eerste instructieweek start met een intro: een korte activiteit die de interesse wekt, motiveert en verbindt met de wereld. Daarna volgt het midden tijdens de rest van de instructieweken: een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert naar tempo en niveau. Op het einde volgt de klassieke toets. Tot slot is er de outro tijdens de trotsweek: een activiteit die de transfer maakt en de leerlingen dat wat ze geleerd hebben laat toepassen in een nieuwe context.

ONTDEK EEN CONCRETE UITWERKING VAN DIABOLO »

Instructieweken

 • vanuit de tekst focussen we op de vier vaardigheden
 • integratie van taalbeschouwelijke doelen, (inter)culturele gerichtheid en taalstrategieën
 • stimuleren van functioneel taalbegrip en taalgebruik
 • taalbeschouwing → taal-wijs
  • nadenken over taal
  • leerlingen worden taal-wijs
  • Taal is 'wijs'
 • aandacht voor woordenschat: woordenschatlijn per kijker, impliciet en expliciet, gevarieerde oefeningen in werkkatern, digitale oefenmodule op Kabas.
Verrekijker taal -instructieweken
verrekijker taal - opbouw

Trotsweek

 • De leerlingen tonen trots wat ze in de instructieweken hebben bereikt.
 • We toetsen de leerling. 
 • Er is tijd, ruimte en materiaal voor een gedifferentieerde herhaling (M-decreet)
  • in de vorm van een presentatie of een activiteit
  • leerlingen verbazen zichzelf, elkaar en de ouders
  • dit sluit aan bij de visie van taalvaardigheidsonderwijs
  • dit moment is facultatief, maar warm aanbevolen

 

Drie lagen, klaar voor elke M-uitdaging

Laag 1: minimaal basisaanbod en brede preventieve basiszorg

Laag 2: verhoogde zorg, facultatief of aanvullend, remediërend of verrijkend, binnen de klascontext (verwacht schooljaar 2017-2018)

Laag 3: specifiek, individueel zorgaanbod, buiten de klascontext (verwacht schooljaar 2017-2018)

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief