Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Didactiek

De methode Verrekijker biedt een nieuwe kijk op taal. Verrekijker zet sterk in op begrijpend lezen en besteedt veel aandacht aan de transfer, waarbij leerlingen de competenties verwerken die ze doorheen de voorgaande weken verworven hebben. Bovendien biedt de methode een ruim aanbod differentiatiemateriaal aan.

Een nieuwe kijk op het leergebied Nederlands

  • De verschillende tekstsoorten gebruiken we als bovenliggend ordeningskader
  • Een Kijker (thema) lang werken we in één en dezelfde tekstsoort
  • We zoomen in op de tekstsoort vanuit de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven
  • Doorheen de vijf leerjaren komen alle tekstsoorten en -types afwisselend verschillende keren aan bod
  • Taalbeschouwing wordt functioneel taalgebruik in ‘Taalwijs’: nadenken over taal, geïntegreerd en deels cursorisch

Een nieuwe kijk op lezen

Verrekijker zet volop in op begrijpend lezen. De vijf didactische sleutels voor effectief begrijpend lezen uit het onderzoek van de Vlaamse Onderwijsraad komen uitgebreid aan bod in de methode.  

Verrekijker Taal 2 Kijker 2
Uitdagende en betekenisvolle leesopdrachten resulteren in functioneel lezen

Vanuit de tekstsoort die centraal staat, krijgen de leerlingen een aanbod tekstmateriaal dat aansluit bij hun leefwereld en waar ze doelgericht mee aan de slag gaan. Denk aan spelregels om met de klas een spel te spelen, een stripverhaal om later hun eigen strip te ontwerpen, reclames herkennen en analyseren om nadien hun eigen schoolactiviteit met een affiche aan te kondigen, recepten om hun lievelingsgerecht klaar te maken …

Bekijk hier voorbeelden »

 

Gemotiveerde lezers lezen meer

Tijdens het vloeiend lezen kiezen de leerlingen hun tekst zelf. Ze krijgen de keuze uit een divers aanbod jeugdliteratuur en kiezen op basis van hun eigen interesse.

Verrekijker is ervan overtuigd dat gemotiveerde lezers meer zullen oppikken en zet daarom hard in op de autonomie van de leerlingen om hun leesproces tijdens de leesmomenten zelf in handen te nemen. De leerkracht ondersteunt met een rijk leesaanbod en reikt tools aan om de competenties van leerlingen om zelf tekstmateriaal te kiezen te laten groeien en het leesproces te stimuleren.

Bekijk hier voorbeelden »

 
Lezen is een sociaal proces

Bij het begrijpend lezen staat de leerkracht model voor de leerlingen. Door hardop te denken en voor te doen, geeft hij of zij de leerlingen inzicht in de leesstrategieën die ingezet worden voor, tijdens en na het lezen. Het vast terugkerende stappenplan en de visuele ondersteuning in de werkboeken, die door de spiraalaanpak van Verrekijker meegroeien van het 2e naar het 6e leerjaar, zorgen ervoor dat leerlingen daarin groeien.

Teksten worden actief en door onderlinge samenwerking verwerkt. Verschillende coöperatieve werkvormen komen doorheen de thema’s en leerjaren aan bod.

Bekijk hier voorbeelden »


We werken met en in de tekst

Door een strategische aanpak voor, tijdens en na het lezen en door diverse strategieën in te zetten bij het leesproces, bevatten en verwerken de leerlingen doorheen Verrekijker met dieper inzicht de tekst. De tekstballonnen bij de teksten stimuleren de leerlingen actief tot het inzetten van leesstrategieën. In de oudere leerjaren worden de strategieën ook bewust benoemd. Via de spiraalaanpak binnen de methode zijn er veel oefenmogelijkheden, zodat de leerlingen voortdurend de kans krijgen om zich de leesstrategieën eigen te maken.

 

Bekijk hier voorbeelden »

Verrekijker zet in op transfer


Op het einde van elke Kijker is er een toonmoment waar leerlingen naartoe werken. Ze creëren een eigen trotsproduct. In deze concrete taaltaak verwerken ze de competenties die ze doorheen de voorgaande weken verworven hebben.

Verrekijker stimuleert het inzetten van de spreek- en luistervaardigheden over de leergebieden heen. Aan de hand van een wekelijkse zoem of aandachtspunt dat visueel zichtbaar wordt in de klas, worden de leerlingen ook in andere lessen getriggerd om hieraan te werken.

De strategische aanpak van het schrijfproces en leesproces wordt ook visueel weergegeven zodat de leerlingen hun strategische verwerkingsvaardigheden ook in andere leermomenten inzetten.

Bekijk hier voorbeelden »

Verrekijker is er voor elke leerling


Anderstalige leerlingen

Verrekijker Opstap is een aanvullende reeks werkboekjes aan voor anderstalige leerlingen bij de meest tekstuele Kijkers. Deze werkboeken en de bijhorende toelichting voor de leerkracht zetten steviger in op woordstrategieën en laten de leerlingen vanuit aangepaste teksten en opdrachten dezelfde doelen verwerven. Bovendien blijven de leerlingen betrokken in het klasgebeuren rond de kijker en werken ze mee naar hetzelfde toonmoment. Ze blijven integraal deel van de klasgroep wat de motivatie en het welbevinden ten goede komt.

Bekijk hier voorbeelden uit Verrekijker en Verrekijker Opstap »
Verrekijker Taal 3 Kijker 7

Lezen op verschillende niveaus

Verrekijker zet in op een leesaanbod op meerdere niveaus,zodat elke leerling een tekst kan terugvinden op zijn of haar niveau.


Bekijk hier voorbeelden »


Differentiatie

De methode voorziet bij elke Kijker diverse differentiatietools om elke leerling op maat mee te trekken in het leerproces. Deze tools zijn digitaal beschikbaar via Kabas en kan de leerkracht bundelen en inzetten waar wenselijk.

Persoonsgebonden ontwikkeling 
 
Ten slotte zet Verrekijker in op de persoonsgebonden ontwikkeling van de leerlingen door een variatie aan werkvormen met leren van en met elkaar. Daarnaast zijn er meerdere reflectiemomenten om na te denken over hun ontwikkeling. Leerkrachten observeren en coachen de leerlingen zowel in hun talige als in hun persoonlijke ontwikkeling.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief