Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Begrijpend lezen

Een onderzoek van de Vlaamse Onderwijsraad toont aan dat er vijf didactische sleutels zijn die het begrijpend-leesproces stimuleren. Het is belangrijk die sleutels tegelijkertijd en geïntegreerd toe te passen. Bovendien versterken ze elkaar: door op één sleutel in te zetten, werk je bijna automatisch ook aan een andere sleutel.

Vijf didactische sleutels

1. Functionaliteit

Het is belangrijk dat leesopdrachten uitdagend en betekenisvol zijn en dat de leerlingen met een concreet doel lezen. De teksten sluiten moeten aansluiten bij hun leefwereld en/of interesses en bij wat al eerder geleerd werd. 

✔️ In Verrekijker gaan de leerlingen aan de slag met authentiek tekstmateriaal. Ze worden gestimuleerd om woordstrategieën in te zetten om zo de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen. De spiraalaanpak van Verrekijker houdt in dat teksten gelezen worden ter inspiratie, ter illustratie of als voorbereiding op een latere spreek-, luister- of schrijfopdracht. 

2. Interactie

Zowel de interactie tussen leerlingen en leerkracht als de interactie tussen de leerlingen onderling beïnvloeden het begrijpend lezen positief.

✔️ Bij Verrekijker treedt de leerkracht op als model dat het goede voorbeeld geeft. Enerzijds als leerkracht die zelf graag leest en leesmateriaal actief in de klas brengt, anderzijds door zijn/haar denkproces tijdens het lezen hardop te verwoorden. De verschillende coöperatieve werkvormen die bij de begrijpend-leeslessen worden geïntegreerd, versterken de samenwerking tussen de leerlingen onderling.

3. Strategie-instructie

Instructie in leesstrategieën is belangrijk om de complexe mentale processen bij begrijpend lezen efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren en ze gepast in te zetten. 

✔️ Door de teksten in het werkkatern te integreren, laat Verrekijker toe in interactie te gaan met de tekst. Het hulpmiddel daarbij zijn denkballonnen met strategievragen tussen de tekst. Dat zijn zowel woord- als leesstrategieën die de leerlingen steunen in hun leesbegrip, in het activeren van hun voorkennis, in het formuleren van verwachtingen, in het achterhalen van betekenissen enzovoort.

4. Leesmotivatie

Beter leesbegrip gaat gepaard met de motivatie van de leerling. 

✔️ Alle leesteksten binnen een Kijker vallen onder dezelfde tekstsoort en zijn ingebed in een centraal thema dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. De leesboeken van Verrekijker bevatten daarnaast een breed aanbod aan bestaand tekstmateriaal, waaraan de leerlingen gedifferentieerd volgens niveau én interesse urenlang leesplezier beleven.

5. Transfer

Het is belangrijk dat leerlingen ook binnen andere vakken aandacht schenken aan de leesstrategieën en begrijpend-leesvaardigheden. De transfer beperkt zich niet enkel tot andere leergebieden, maar moet ook over de leerjaren heen en buiten de school gebeuren.  

✔️ Het authentieke en recente tekstmateriaal van Verrekijker stimuleert leerlingen om het gebruikte tekstmateriaal buiten de schoolmuren en na de schooluren verder te lezen. Daarnaast voorziet Verrekijker ook zelf een ruim aanbod aan leesmateriaal, zodat de leerlingen ook thuis plezier aan lezen kunnen beleven.

Op het einde van elke Kijker motiveert Verrekijker met concrete taaltaken die resulteren in een talig ‘trotsproduct’. De opgedane leesstrategieën en -vaardigheden worden hier toegepast in een nieuwe context.

BEKIJK VOORBEELDEN UIT VERREKIJKER »

Meer info over de didactische sleutels voor begrijpend lezen? 

Surf naar www.samenvoorlezen.be.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief