Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Voor leerlingen

Basis 

Differentiatie

Basis

Werkboeken

Per leerjaar zijn er vier handige werkkaternen van 24 pagina’s.
Bij elke spellingles van 25 minuten hoort één pagina. 
Per les ligt de focus op één spellingitem.

 • Per 2 Kijkers één werkkatern 
 • Blauwe zone voor tempodifferentiatie
 • Gele zone om fout geschreven woorden opnieuw te schrijven
 • Veel aandacht voor pictogrammen
 • Overzichtelijk en licht
 • Speels en fris
 • Kijker 1 en 2: afdekkaartje en bladwijzer toegevoegd
 • Gelamineerde correctiesleutels (wire-o) per werkkatern

BEKIJK ENKELE VOORBEELDEN »

Verrekijker werkkatern


 Loepje

In het Loepje geven we de leerinhouden overzichtelijk en beknopt weer per spellingstrategie.

Het is een handig werkinstrument dat kinderen kunnen hanteren bij het herhalen en maken van oefeningen.

Ook ouders, taakleraars, externe hulpverleners … kunnen aan de hand van het Loepje nagaan hoe de leerstof in de klas is aangeleerd.

 • Inslijpen van spellingstrategieën
 • Alle focussen per strategie in één lijst
 • Verwijzing vanuit werkkatern → leren leren en opzoekstrategie
 • Ei-woorden in een opbouwend verhaal
 • Vergeet-mij-nietjes met onthoudwoorden voor Verrekijker 4,5 en 6
 • Woordenlijsten achteraan met onthoudwoorden

 

Loepje Verrekijker


Differentiatie

Scheurblok

Scheurblok Spelling

Per leerjaar is er één scheurblok.

Het bevat oefeningen op twee niveaus: inoefening en verdieping (speurders) enerzijds en uitbreiding en verrijking (spionnen) anderzijds.

 • Verzameling van extra oefeningen per Kijker en per focus
 • Om geïsoleerd en geïntegreerd te oefenen, te herhalen en te differentiëren
 • Correctiesleutel (wire-o)
 • A5-formaat

 


Overschrijfboekje

Verrekijker Overschrijfboekje

Het overschrijfboekje bevat de oplossingen van sommige oefeningen in het werkkatern.

 • Boekje met selectie van moeilijkere, ingevulde oefeningen uit het werkboek en alle dictees van dat leerjaar
  → compenserend middel voor zwakke spellers (= preventie)
  → zelfcorrectie
 • Accentueren van de woordopbouw
 • Behoud van spellingmotivatie
 • Verwijzing vanuit werkboek
  → opzoekstrategie
 • A6-formaat

 


Woordenhamster

Woordenhamster Verrekijker Spelling

Dit is een boekje dat alle onthoudwoorden van een bepaald leerjaar bevat.
De leerlingen oefenen hiermee zelfstandig de onthoudwoorden (in de klas of thuis).

Deze woordenhamster staat ook digitaal op Kabas.

 • Inoefening van onthoudwoorden
  → 2e leerjaar klassikaal en begeleid (in werkboek)
  → vanaf 3e leerjaar: facultatief en zelfstandig
 • Onthoudwoorden ondersteund door zin en afbeelding
 • Vier maal correct geschreven = woord gekend!
 • Zwartwitboekje of online pdf’s
 • A5-formaat

Schrijvertjes

Schrijvertje Verrekijker

 • Om spellingitems te oefenen
 • Om fout geschreven woorden nogmaals te schrijven
 • Om woorden te kopiëren 
 • Om te gebruiken bij een dictee (door leerkracht, logo, ouder, oma ...) 
 • Om een kladschriftje te vervangen
 • Om herinnerd te worden aan bepaalde spellingweetjes
 • Digitaal op Kabas 
 • A5-formaat

 


Contractbundels 

Per kijker is er een oefenbundel beschikbaar waarin de behandelde leerstof systematisch wordt herhaald op een uitdagender niveau.

 • Volgt de kijkers en opbouw van Verrekijker Spelling
 • Gericht op individueel werk
 • Verweven focussen
 • Contextrijke oefeningen die verder reiken dan de leerlijnen
 • Toepassen van diverse strategieën en werkvormen: opzoeken, leerstof in zelfgeschreven tekst verwerken, vergelijken …
 • Bij elke titel uit de reeks is een correctiesleutel digitaal beschikbaar

 

Contractbundel Spelling

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief