Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Peiling wiskunde versus Kadet

In 2021 ging het peilingsonderzoek voor de vierde keer na in welke mate de leerlingen aan het einde van het basisonderwijs de eindtermen wiskunde bereiken. Als educatieve uitgeverij volgen wij deze onderzoeken op de voet want het biedt ons een schat aan informatie die we meenemen in het ontwikkelen van onze methodes. Zo ook voor Kadet, onze nieuwe methode wiskunde. We lichten even toe aan de hand van enkele resultaten uit het onderzoek.

De helft van de leerlingen geeft aan niet graag te leren voor de lessen rekenen (53%).

Kadet verhoogt de motivatie van de leerlingen door:

 • Intro’s en outro’s (Diabolo) en thematische rode draden per Kaap, die de leerstof linken met de realiteit
 • Digitale ontdubbeling van elk materiaal met als primeur een digitaal werkboek 
 • Tempo- en niveaudifferentiatie (drie sporen)
 • Gamehoek (games voor bepaalde wiskundeonderdelen)

Ongeveer drie vierde van de leerlingen (71%) spreekt thuis alleen Nederlands. Daarnaast spreekt 16% van de leerlingen thuis Nederlands in combinatie met een andere taal, terwijl 13% thuis geen Nederlands spreekt.


Kadet heeft aandacht voor de anderstalige, taalzwakkere leerlingen door:

 • Auditieve ondersteuning bij digitaal materiaal 
 • Aandacht voor de rekentaal (kleurgebruik in elk materiaal)
 • Taalarmere contexten waar nodig
 • Pictogrammen in de eerste graad

 

Tegelijk blijkt een deel van de leerkrachten zich onzeker te voelen over bepaalde wiskundige onderwerpen (20%) en nood te hebben aan inhoudelijke of didactische ondersteuning (10%).

Kadet ondersteunt de leerkracht door:

 • Uitgebreide handleidingen (lesverloop, didactische tips …) 
 • Instructievideo’s 
 • Onthoudboekjes 
 • Concordantie (per onderwijsnet) 
 • Een groot aanbod differentiatiemateriaal (op drie sporen)

Gevraagd naar professionaliseringsnoden met betrekking tot wiskundeonderwijs bleek het meest aangeduide antwoord door de leerkrachten (52%) professionalisering rond het curriculum wiskunde (bv.eindtermen leerplannen) te zijn.

Kadet ondersteunt de leerkrachten door:

 • Bij elke Kaap een prio-overzicht aan te bieden die de leerkrachten helpt bij het inschatten van essentiële doelen. 
 • Bij het uitkomen van de even leerjaren (september 2024) een document te voorzien waarin de leerlijnen uitgeschreven staan, samen met een verwijzing naar de specifieke lessen waarin de inhoud aan bod komt.
 • Bij het zesde leerjaar in het prio-overzicht een extra kleurtje te voorzien voor die lessen die belangrijk zijn met oog op het eerste middelbaar.

Wiskundeonderwijs door Corona - De helft van de scholen nam een toets af om de beginsituatie van de leerlingen voor wiskunde in te schatten.

Kadet ondersteunt de leerlingen en leerkrachten bij afstandsonderwijs door:

 • De beginsituatie van de leerlingen voor wiskunde in te schatten door de voorkennistest (op papier of digitaal én adaptief).
 • Het digitaal werkboek en alle andere materialen 
 • De instructievideo’s
 • Differentiatiemateriaal op drie sporen

Minder dan de helft van de leerlingen bereiken de eindtermen voor de toetsen Procent berekenen, Functies en voorstellingswijzen en Snelrekenen – vermenigvuldigen.

→ Procent berekenen in Kadet:
Het aantal lessen Breuken, kommagetallen en procenten is bij Bewerkingen opgetrokken.

→ Functies en voorstellingswijzen in Kadet:
Kadet voorziet een meer opbouwende leerlijn van tabellen en grafieken, ook met ICT (GO!-scholen: we volgen daarbij het 
IJsbergrekenen).

→ Snelrekenen – vermenigvuldigen in Kadet:
Kadet voorziet tempo-toetsen bij Snelrekenen – aftrekken.

We voorzien automatisatieboekjes en minigames voor de drilleerstof.

Net iets meer dan de helft van de leerlingen behaalt de eindtermen voor toetsen Snelrekenen – delen, Veelvouden en delers, Cijferen en Snelrekenen – aftrekken.


→ Cijferen in Kadet:

We focussen meer op het algoritme van cijferen door te werken met kleinere getallen en voorzien didactische hulpmiddelen (kladblok, richtlei …).

→ Snelrekenen – delen en Snelrekenen – aftrekken in Kadet:
Kadet biedt tempotoetsen aan op het aftrekken tot 10, het optellen tot 10, het aftrekken tot 20 en de tafels.

De helft van de leerlingen bereikt de eindtermen voor de toetsen Problemen oplossen bij meten, ruimte en meetkunde.

→ Problemen oplossen in Kadet:
Problemen oplossen zit verweven in de lessen zelf en in aparte lessen. We voorzien ook een extra outro, waarin er per Kaap gefocust wordt op het oplossen van problemen met de geziene leerstof. Daarbij hebben we aandacht voor de drie sporen, de heuristiek, enkelvoudige en meervoudige vraagstukken … Ideaal als alternatief voor de basisoutro, als extra oefenblaadjes, als contractwerk …

 Minder dan de helft van de leerlingen behaalt de eindtermen voor de toetsen Betekenisvolle herleidingen en Omtrek, oppervlakte en inhoud.

→ Betekenisvolle herleidingen in Kadet:
We voorzien voor alle maateenheden referentiematen en vergroten het inzicht in de omzettabel door de link tussen de referentiematen en de tabel meer te benadrukken.
Het aanbieden van de tabel wordt afgebouwd doorheen het aanbrengen van de leerstof, zodat de leerlingen de tabel zelf inzichtelijk kunnen opbouwen en niet als trucje gebruiken.

Gezinskenmerken

In Kadet ondersteunen we de ouders die hun kinderen met wiskunde willen helpen door:

 • Instructievideo’s 
 • Tips bij de Sloep

Wanneer digitale oefensystemen worden ingezet voor oefeningen op maat, zien we betere prestaties op enkele toetsen.

De digitale toolbox Kabas stuurt je leerlingen aan de hand van aangepaste leersporen op basis van artificiële intelligentie.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIG PEILINGONDERZOEK »

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief