Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Interview: Artificial Intelligence in het onderwijs

Soms moet je krachten bundelen en dat deed die Keure door de samenwerking aan te gaan met Adaptemy, een Iers bedrijf dat gespecialiseerd is in Artificial Intelligence in het onderwijs. We spraken met Daniel Mccrea. Hij waakt over de kwaliteit van de producten die zij maken met hun adaptieve technologie, zodat dit in de klas wel degelijk bijdraagt tot de effectiviteit.

Daniel van Adaptemy

Hallo Daniel, kun je ons kort iets over jezelf en over  Adaptemy vertellen?

Ik ben Daniel Mccrea en werk al 11 jaar in de sector van educatief uitgeven.

In Ierland gebruiken we de uitdrukking ‘Teaching to the middle’, iets wat jullie ook wel kennen. Het beschrijft de situatie waarin je als leerkracht de zwakkere leerlingen niet kunt bereiken en de sterkere amper kunt uitdagen. Het is een reële situatie, aangezien we elke dag botsen op een tijdslimiet, maar het is ook iets waarover leerkrachten zich vaak schuldig en ontgoocheld voelen. Ze zijn uiteindelijk leerkracht geworden om iedere leerling te bereiken. Ikzelf heb van onderwijs mijn carrière gemaakt om bij te dragen aan deze grote uitdaging.

En misschien klinkt het een beetje triest, maar ik heb van educatie ook mijn hobby gemaakt. In mijn vrije tijd organiseer ik activiteiten voor leerkrachten filosofie, mijn eerste liefde.

Binnen Adaptemy ben ik de schakel tussen onze organisatie en onze partners. Ik waak over de kwaliteit van de producten die zij maken met onze adaptieve technologie, zodat dit in de klas wel degelijk bijdraagt tot de effectiviteit.

Misschien kunnen we starten bij het begin van  Adaptemy? Hoe en waarom is Adaptemy ontstaan?

Bij de start zagen we op de klasvloer twee uitdagingen. Enerzijds was er toch een zekere crisis in de motivatie en betrokkenheid van de leerling, en anderzijds was er natuurlijk ook de grote diversiteit in mogelijkheden en noden bij de kinderen. We zijn toen gestart met ons onderzoek naar een manier waarop technologie hierin kon bijdragen. De eerste prototypes dateren van 2008 en Adaptemy zelf werd gesticht in 2015. We beseften dat leren gepersonaliseerd moest worden en dat Artificiële Intelligentie (AI) een groot en belangrijk deel van de oplossing zou worden.

Vanaf toen hebben we samengewerkt met educatieve partners van over de hele wereld, waaronder het Ministerie van Onderwijs van Singapore, Folens, Raabe, Cornelsen en Sonama, om er maar enkele te noemen.

Ons eigen team publiceerde ondertussen ook al over een 15-tal onderzoeken over de digitale klas en adaptief leren, onder meer samen met Trinity College, Brunel University en CEU University, Madrid. Producten waar onze Adaptemy-technologie in wordt gebruikt, werden gelauwerd op de Bett Awards, de Edtech  Startup Awards, de GESA Awards en op EdtechX.

Het team van Adaptemy

Waar zit volgens jou precies de kracht en meerwaarde van adaptief leren voor het onderwijs van de toekomst? Welke plaats zal het innemen in de klas?

Gepersonaliseerd leren op zich is helemaal niet nieuw. De effectiviteit ervan is al tientallen jaren bestudeerd en bewezen. Elke leerkracht die erkent dat leerlingen uniek zijn en dus differentieert, is eigenlijk bezig met gepersonaliseerd leren. Adaptief leren is de volgende logische stap, gezien de technologie waar we op dit moment gebruik van kunnen maken. Adaptief leren wordt zo de technologie die de digitale leerervaring kan afstemmen op de prestatie en het gedrag van de leerling. Als je daarbij ook nog AI inzet, vergroot je sterk de juistheid, de snelheid en de betrokkenheid van de leerling. Dat is het punt waarop wij in het verhaal komen.

Adaptief leren wordt zo de technologie die de digitale leerervaring kan afstemmen op de prestatie en het gedrag van de leerling. Als je daarbij ook nog AI inzet, vergroot je sterk de juistheid, de snelheid en de betrokkenheid van de leerling.

AI heeft dus zeker een plaats in de klas in de toekomst, maar dan wel enkel en alleen als we het gebruiken als middel om het interpersoonlijke leren tussen leerling en leerkracht te ondersteunen. AI zal nooit de leerkracht vervangen. De kracht van AI ligt erin dat het de beste condities kan scheppen voor het ‘echte leren’, en daarin blijft de leerkracht zeker aan het stuur.

We geven allemaal digitale oefeningen nu, vaak op maat, maar dat maakt het nog niet artificieel intelligent. Er wordt veel gesproken over AI en adaptief leren. Kan je ons uitleggen wat AI dan precies doet, zoals in onze nieuwe verkeersmethode Fluo?

Helemaal juist, digitale oefeningen maken een methode niet ‘Artificieel intelligent’. Wat een methode wel AI maakt, is dat we tegelijk heel veel gegevens verzamelen over de manier waarop de leerlingen omgaan met die inhoud. Van daaruit bouwen we dan een model dat kan nagaan wat de sterktes en zwaktes zijn van de leerling. Deze zeer accurate modellen gebruiken we dan voor twee doelen:

  • aan de leerlingen op een geautomatiseerde manier gepersonaliseerde opdrachten geven om kennis aan te vullen, kennisverval op te vangen en betrokkenheid te verhogen;
  • aan de leerkrachten accurate inzichten geven over de prestaties van de leerling en de klas zodat zij hun onderwijs daarop kunnen afstemmen.

Voor Fluo betekent dat concreet dat we erin slagen om alle leerlingen in de klas de doelen van verkeerseducatie bij te brengen op een zo efficiënt mogelijke manier. Daardoor creëren we meer tijd buiten de klas om praktisch te oefenen in reële situaties en geven we de leerkrachten de zekerheid en het vertrouwen dat alle kinderen voldoende verkeersinzicht hebben om dat veilig te doen.

Hoe zie je de rol van de leerkracht hierin? Hoe profiteert die van de AI in Fluo?

AI kan de rol van leerkrachten gevoelig verbeteren. Elk deel van hun handelen dat je kunt automatiseren, moet je automatiseren. Dat klinkt verkeerd, maar dat is het helemaal niet. Zo speel je tijd en ruimte vrij om een leerkracht te laten doen waarin hij of zij echt uniek en sterk is. Mensen leren van mensen. De interpersoonlijk relatie tussen leerling en leerkracht blijft heilig, ook in de toekomst.

In Fluo starten we zo met een digitale intake, een opwarming. Daarin krijgen de leerlingen al een eerste adaptief aanbod. Zo starten ze ‘opgewarmd’ aan de les en weet de leerkracht meteen wat hun beginsituatie is. Na een klassiek, kort instructie- en oefenmoment in de klas volgt opnieuw een digitaal, adaptief spoor met oefeningen, instructiefilmpjes en simulaties op maat. De leerlingen volgen daarin hun eigen traject, de leerkracht ziet alles op zijn of haar dashboard in Kabas. Zo winnen we dus tijd in de klas om meer te oefenen in reële situaties.

Zo speel je tijd en ruimte vrij om een leerkracht te laten doen waarin hij of zij echt uniek en sterk is. Mensen leren van mensen. De interpersoonlijk relatie tussen leerling en leerkracht blijft heilig, ook in de toekomst.

Jullie zijn actief over de hele wereld. Wat zie je daar gebeuren met AI in onderwijs?

Onze projecten in Azië tonen aan dat er heel veel interesse is om gegevensverzameling actief te gebruiken om leerresultaten te verhogen. Zo wil men in Singapore AI inzetten om het stressniveau bij de studenten terug te dringen door efficiënter les te geven en te laten oefenen. Men gaat voor een hoger welbevinden van de leerling, door minder schermtijd maar toch dezelfde leerresultaten.

Dichter bij huis hebben we projecten lopen in Ierland, Duitsland, Spanje en Slowakije. En nu is die Keure daarbij gekomen in België.

Laat ons tot slot even in de glazen bol kijken. Waar gaan we staan in pakweg 2030 met AI in onderwijs?

De grote meerwaarde om gegevens te verzamelen en te gebruiken om de ervaringen beter te maken, kun je niet ontkennen. Zoals in veel andere sectoren, is ook onderwijs begonnen aan deze reis. Ik denk dat tegen 2030 AI een wezenlijk onderdeel zal zijn van ons educatief handelen.

LEES MEER OVER ADAPTEMY »

LEES MEER OVER FLUO »

LEES MEER OVER KABAS »

Kabas logo

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief