Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Achter de schermen: de weg naar Kabas

De Leraarskamer en Kweetet migreren we naar één nieuw platform: Kabas. We kunnen ons wel een beeld vormen van hoe een methode ontwikkeld wordt, maar hoe het proces van een nieuw platform verloopt, dat is voor de meesten onder ons een raadsel. Niet? Lees hier het trio-interview met Ellen, uitgever lager onderwijs, Lieve, business analist, en Arne, digital content manager, en kom zo alvast heel wat meer te weten over Kabas.

 

Ellen Buyck

Ellen

Lieve Dewettinck

Lieve

Arne Depoorter

Arne


Waarvoor staat Kabas?

Ellen: Kabas wordt vanaf volgend schooljaar de digitale toolbox om als leerkracht op avontuur te gaan met je leerlingen in een traject van ‘blended learning’. Concreet betekent dit dat we onze huidige, gekende digitale producten, die we nu nog apart aanbieden (De Leraarskamer, Boek-e en Kweetet), migreren naar één geïntegreerd platform, Kabas. Als leerkracht kun je straks zo nog beter de leerstof onderwijzen en de voortgang van je leerlingen monitoren. Kabas biedt je resultatenpagina’s, taken op maat, adaptieve sporen, alle materiaal op lesniveau in handige lesoverzichten ... en dat allemaal in één overzichtelijk systeem. Met Kabas zullen je leerlingen nog beter de leerstof ontdekken, inoefenen en toepassen in een nieuwe context en kun jij samen met hen ‘blended learning’ handig en overzichtelijk in je klas toepassen.

Wat versta je onder blended learning?

Ellen: Bij blended learning gebruik je een mix van klassieke, gedrukte leermiddelen en digitale media. Door ook in te zetten op digitaal onderwijs open je heel wat nieuwe opties. Adaptief onderwijzen is wellicht de belangrijkste: elke leerling kan volgens zijn eigen unieke leerproces leerstof verwerken, op een individueel moment en tempo. Daarnaast krijg je als leerkracht ook heel wat nieuwe tools ter beschikking om zowel bij de instructie als bij de inoefening te variëren en zo de motivatie van de kinderen maximaal te benutten. 

Arne: Denk aan onze nieuwe wereldoriëntatiemethode Wouw met zijn simulaties, minisites, Kahoot-quizjes, Google Earth en nog veel meer. Bij blended learning laat je je rol als leerkracht evolueren. Je laat vaker het initiatief aan de kinderen, maar tegelijk volg je hen meer van dichtbij dan vroeger. Het is belangrijk dat je vooraf doelbewust plant hoe je het digitale aspect inschakelt in je werk- en organisatievormen.

"Bij blended learning laat je je rol als leerkracht evolueren. Je laat vaker het initiatief aan de kinderen, maar tegelijk volg je hen meer van dichtbij dan vroeger."

Waar waken jullie over? Wat is jullie rol in dit proces?

Lieve: Als business analist zorg ik ervoor dat wat we ontwikkelen in lijn is met de verwachtingen van niet enkel de klant, maar van alle betrokken partijen. Wat we bouwen, moet in lijn liggen met onze visie op onze rol in onderwijs, moet passen in de concrete uitgeefplannen, moet technisch mogelijk zijn en ook een goed verhaal zijn voor onze educatief adviseurs. Mijn rol is niet zozeer beslissend, maar eerder een schakelrol. Analyseren wat de behoeften, mogelijkheden, kosten en timing zijn om zo tot gefundeerde keuzes te komen. Kabas moet een ‘digisprong’ vooruit zijn voor iedereen.

Ellen: Als uitgever heb ik een sturende rol over de migratie van de leerinhouden in De Leraarskamer. Ik waak over de planning, zodat alle methodes op tijd gemigreerd zijn voor de start in september, en ook over de uniformiteit, zodat we alle methodes op eenzelfde manier aanbieden en leerkrachten straks makkelijk hun weg vinden in Kabas. Daarnaast doe ik een analyse van de Kweetet-oefeningen van onze rekenmethodes. Deze oefeningen zijn momenteel opgesteld per les en op twee niveaus, maar het idee is dat we oefeningen aanbieden per methodedoel en dat op drie niveaus. Zo kan de leerkracht nog fijner een taak op maat samenstellen en ook een gepersonaliseerd, adaptief traject inzetten.

Hoe zijn jullie concreet aan de slag gegaan?

Arne: Ik maakte in februari 2019 de eerste analyse van wat toen nog prozaïsch de Leraarskamer 2020 heette. Die analyse vormde de grondslag van Kabas. Voortbouwend op ons al bestaande, uitgebreide en heel diverse digitale aanbod kwam uit die analyse een beeld naar voren van een sterk geïntegreerd digitaal platform voor leerkracht en leerling waarin we de inhoudelijke sterkte van de methodes van die Keure en de daarbij horende onderwijsvisie kunnen waarborgen. Na de komst van Lieve ben ik doorgeschoven naar de rol van Digital Content Manager om onder andere de migratie van het materiaal van de Leraarskamer in de praktijk te faciliteren.

Lieve: Het IT-Edu team had al een kadans van sprintplanning en een goede manier om de requirements op te lijsten in epics, features en user stories. Ik ben op die trein gestapt en daar zit ik nog altijd op. Alleen hebben we nu nog een aantal haltes toegevoegd waar we dan samen met alle partijen overeenstemmen hoe we het volgende onderdeel uitwerken, de brandstof voor onze Kabas-trein.

Ellen: Voor de migratie van start ging, liep er een testtraject van het tweede en vijfde leerjaar van Katapult, Verrekijker Spelling en Verrekijker Taal. Daar heb ik samen met twee collega’s gekeken hoe we het best alle bestanden gingen knippen, benoemen en uploaden volgens gelijke afspraken. Na dit testtraject zijn er op de redactie teams gevormd die nu onze andere methodes migreren.

Ben je gaan luisteren in het veld?

Lieve: Toen ik bij die Keure gestart ben op 1 april 2020 waren de ontwikkelingen van Kabas al een eind gevorderd. Om mij in te werken heb ik eerst de resultaten van de enquêtes bij de leerkrachten omtrent de Leraarskamer en Kweetet doorgenomen. Deze waren al heel verhelderend. Daarnaast heb ik andere educatieve platformen bekeken en heb ik mijn oor te luister gelegd bij de leerkrachten in mijn directe omgeving, zoals bij mijn zus en schoonzus, ook gepassioneerde leerkrachten.

We leerden veel bij uit de ontwikkeling van Kweetet en nu proberen we al zo vlug mogelijk in het ontwikkelproces feedback te vergaren in het veld.

Zo staat Kabas al geruime tijd beschikbaar voor enkele klassen waar we gemotiveerde leerkrachten vonden om de verschillende functionaliteiten uit te testen. Op die manier kunnen we eenvoudig elk nieuw element onmiddellijk aftoetsen in een reallife omgeving. De komende maanden zullen we hiervoor nog veel meer testleerkrachten aanspreken. Als jij jou aangesproken voelt, je bent welkom!

"Kabas staat al geruime tijd beschikbaar voor enkele klassen waar we gemotiveerde leerkrachten vonden om de verschillende functionaliteiten uit testen. We gaan hiervoor de komende maanden nog veel meer testleerkrachten aanspreken. Als je jou geroepen voelt, je bent welkom!"

Testklas Kabas

Zo ja, wat waren de belangrijkste punten om mee te nemen?

Lieve: De belangrijkste punten uit het veld zijn enerzijds de mogelijkheid om te differentiëren en dus de leerlingen op een eenvoudige manier persoonlijk te kunnen bijsturen, en anderzijds de opvolging van hun oefentraject. Ook het algemene gebruiksgemak van het leerplatform en vooral het algemene gebruiksgemak van het leerplatform, zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen, zijn cruciale punten. Wat corona ons heeft geleerd, is dat het toch allemaal niet zo eenvoudig is om doeltreffend te onderwijzen als je enkel op digitaal bent aangewezen.

"Door ook in te zetten op digitaal onderwijs open je heel wat nieuwe opties. Adaptief onderwijzen is wellicht de belangrijkste: elke leerling kan volgens zijn eigen unieke leerproces leerstof verwerken, op een individueel moment en tempo."

Wat zijn je prio’s voor 2021?

Ellen: Momenteel bestaat een groot deel van mijn takenpakket uit het opvolgen van de planning van de redacteurs die de migratie verzorgen. Tweemaal per week heb ik samen met Arne een meeting met de redactieteams waar we vragen onmiddellijk aanpakken en deadlines (her) bekijken. Mijn prio is dat alle methodes op een correcte manier zijn gemigreerd tegen de zomer van 2021.

Lieve: Mijn deadline is dezelfde. Eind juni willen wij een werkende Kabas online zetten zodat we mooi de tijd hebben om onze gebruikers het nieuwe platform te laten leren kennen en gebruiken.

Wat is de belangrijkste meerwaarde van Kabas?

Ellen: Er zijn er veel, maar ik start met één die nog niet aan bod kwam. Leerkrachten hoeven straks geen grote pdf’s meer te openen om daarin zelf te zoeken naar hun lesmateriaal. Ze kunnen nu simpelweg via het lesoverzicht het opgeknipte lesmateriaal vinden op lesniveau. Dat zal het gemak bij het lesgeven zeker positief beïnvloeden. Arne: Het adaptieve spoor, de taak op maat en de resultatenpagina zijn ook drie heel belangrijke elementen die de leerkracht bij het gedifferentieerd lesgeven veel sterker gaan ondersteunen.

Lieve: Van de testklasjes krijg ik positieve feedback op de presentatie van het lesmateriaal en het heldere resultatendashboard dat je in één oogopslag toont hoe je leerlingen presteren en wie hulp nodig heeft. Gepersonaliseerd werken met adaptieve sporen, nu enkel nog beschikbaar in onze nieuwe verkeersmethode, zal straks zeker Kabas’ beste troef worden. Zeker wanneer we onze nieuwe methodes ook op deze manier gaan ontwerpen en aanbieden de komende jaren.

"Leerkrachten hoeven straks geen grote pdf’s meer te openen om daarin te zoeken naar hun lesmateriaal. Ze kunnen nu simpelweg via het lesoverzicht het opgeknipte lesmateriaal vinden op lesniveau. Dat gaat het gemak bij het lesgeven zeker positief beïnvloeden."

Wat is je grootste uitdaging in dit proces?

Lieve: Verandering, ook al brengt die enkel goeds, is altijd moeilijk. Het zal erop aankomen om onze klanten, de leerkrachten en leerlingen goed te begeleiden in de overgang met voldoende en gepaste communicatie en ondersteuning. Maar ik ben ervan overtuigd: zodra overgestapt, willen ze niet meer terug.

Ellen: Onze redacteurs hangen vast aan een strakke timing, maar moeten er tegelijk voor zorgen dat de migratie inhoudelijk correct verloopt en dat de leerkrachten tevreden zijn over hoe alles zal weergegeven worden in Kabas. Dit is een arbeidsintensief proces waarbij het belangrijk is dat iedereen gemotiveerd blijft.

Arne: Ik ben zelf, ondertussen meer dan 10 jaar terug, als eerste en toen enige IT-redacteur aan de slag gegaan bij die Keure. Het idee dat een redacteur op vandaag enkel met papier of enkel digitaal materiaal werkt, behoort ondertussen tot het verleden. De uitdaging nu is om de lessen die we hebben geleerd uit ons rijk digitaal traject te consolideren in een digital mindset doorheen de werking zodat de term 'blended' doorgetrokken kan worden van idee tot materiaal in de klas.

Stel jij jouw klas graag kandidaat om Kabas uit te testen?

CONTACTEER LIEVE »

Nieuw platform Kabas

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief