Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Leerlingenmateriaal

In elk leerjaar bevat Fluo drie losse werkboekjes naargelang de doelen die centraal staan in de graad.

Eerste graad

Algemeen

Naast de rol als voetganger en fietser hebben we in de eerste graad ook aandacht voor de soorten verkeersborden en onze schoolomgeving: wat zijn veilige en onveilige situaties?

Voetganger

De rol als voetganger bevat het grootste deel van de eerste graad.. De leerlingen leren de plaats op de weg kennen en leren oversteken in verschillende situaties. Ze hebben ook aandacht voor hun zichtbaarheid als voetgangers en welke personen hen helpen op weg.

Fietser

De rol als fietser starten we op in de eerste graad. De leerlingen maken kennis met de onderdelen van de fiets, hoe zij zich als fietser correct kleden en wat hun plaats is op de weg.


Tweede graad

3e leerjaar

Algemeen

De leerlingen nemen de schoolomgeving actief onder de loep: welke situaties zijn gevaarlijk, hoe kan het beter, hoe komen we het veiligste naar school?

Voetganger

De kennis van de eerste graad wordt aangevuld met enkele specifieke situaties waarin je als voetganger terechtkomt, moet oversteken en de verkeersborden specifiek voor de voetganger. Zichtbaarheid blijft een belangrijk aandachtspunt.

Fietser

De rol als fietser krijgt een grote aandacht in de tweede graad. De leerlingen oefenen hun fietsvaardigheden heel actief in, staan stil bij heel wat voorrangsregels en leren de verkeersborden specifiek voor de fietser.

4e leerjaar

Algemeen

De leerlingen nemen de schoolomgeving actief onder de loep: welke situaties zijn gevaarlijk, hoe kan het beter, hoe komen we het veiligste naar school? De opstart naar het thema mobiliteit uit de derde graad wordt gemaakt.

Voetganger

De rol als voetganger is beheerst en wordt actief en spelenderwijs herhaald en ingeoefend.

Fietser

De rol als fietser krijgt een grote aandacht in de tweede graad. De leerlingen oefenen hun fietsvaardigheden heel actief in, staan stil bij heel wat voorrangsregels en leren de verkeersborden specifiek voor de fietser.


Derde graad 

Algemeen

De leerlingen herhalen hun gedrag als passagier bij bus, tram, trein en auto. Ze tonen dat ze de regels als voetganger in het verkeer vlot beheersen en weten hoe ze zich steeds zichtbaar maken. Ze kennen de verkeersborden die voor hen van toepassing zijn.

Fietser

De leerlingen vervolledigen hun fietsvaardigheden en doen het fietsexamen door de gemeente.

Mobiliteit

De leerlingen staan stil bij de voor- en nadelen van verschillende vervoerswijzen, hoe ze een route met het openbaar vervoer uitstippelen en denken na over wat duurzaamheid betekent in het kader van verkeer.


Digitaal bevat Fluo op het platform Kabas:

  • Een adaptieve leeromgeving die nagaat waar de leerling in zijn/haar leerproces staat en de juiste instructies of oefeningen op maat voorziet
  • Een aanbod instructiefilmpjes om kennis aan te leren
  • Een aanbod simulaties om de aangeleerde regels en afspraken in een digitale context in te oefenen
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief