Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Nieuwe eindtermen

Nieuwe eindtermen voor de 1e graad secundair onderwijs

Het departement onderwijs, de onderwijskoepels, de scholen ... zijn volop bezig om de hervorming van het middelbaar te vertalen naar de praktijk. Ook als uitgeverij stomen we alles klaar om in de 1e graad aan de slag te gaan met de nieuwe eindtermen en leerplannen. Volg hier onze voorbereidingen.

Hervorming secundair | die Keure

Nieuwe eindtermen en Diabolo

De nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs gaan 1 september 2019 van kracht. Hoe helpt Diabolo jou, en vooral je leerlingen, om de eindtermen te behalen?

Het Diabolo-concept biedt volop kansen om de sleutelcompetenties, zoals die beschreven zijn in de nieuwe eindtermen, aan bod te laten komen. Meer nog: we merken sterke parallellen tussen deze sleutelcompetenties en de vier dimensies van het Diabolo-model.

Kennis

Op vlak van kennis kiezen de nieuwe eindtermen voor soberheid in de ‘klassieke’ vakken. De nieuwe eindtermen worden beperkt in aantal. Daardoor komt er ruimte voor nieuwe, relevante kennisdomeinen.  Dat is ook de kern van het 4D-model: ruimte creëren om te verdiepen in relevante kennis, eerder dan oppervlakkig in de breedte te werken.

In de nieuwe eindtermen zijn bijvoorbeeld deze sleutelcompetenties beschreven: 

Nieuwe eindtermen

Digitale competentie en mediawijsheid

Competenties inzake duurzaamheid

Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

Bovendien wordt het curriculum ook adaptiever, want de eindtermen zullen periodiek worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Dit is een voorwaarde om snel en kwaliteitsvol in te spelen op een wereld die snel evolueert. Het kennisluik moet vlot aanpasbaar zijn aan nieuwe, fundamentele evoluties en dat is precies waar het 4D-model voor ijvert.

Skills

Het valt op dat drie van de 16 sleutelcompetenties gaan over breed inzetbare skills en mindset. Ook dit matcht met het 4D-model, waar drie van de vier dimensies gericht zijn op skills, karakter en metacognitie.  

Nieuwe eindtermen

4D-model

Leercompetenties met inbegrip van  onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking, samenwerken

Kennisdimensie

·        Informatieve geletterdheid

·        Systeem- en designdenken

Skillsdimensie

·        Kritisch denken

·        Creativiteit

·        Communicatie

·        Collaboratie

Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

Karakterdimensie

·        Moed

·        Doorzetting

·        Nieuwsgierigheid

·        Leiderschap

Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid

Karakterdimensie

·        Mindfulness

·        Weerbaarheid

·        Ethiek

Metacognitie

Tot op heden is de ontwikkeling van deze competenties bijkomstig. We evalueren dat ook niet, het is geen wezenlijk en onmisbaar deel van de ontwikkeling van de leerling. Met de nieuwe eindtermen verandert dat perspectief. Bij bovenvermelde competenties hoort nu ook een resultaatsverplichting. Dit betekent dat daar in elke discipline, in elke les, door elk teamlid doelgericht moet worden aan gewerkt, en dat dit ook moet worden geëvalueerd voor elke leerling.

Interdisciplinaire samenhang

De nieuwe eindtermen zoeken naar meer samenhang over de vakken heen. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat alle inhouden moeten worden samengevoegd tot enkele ‘superdisciplines’. Dit kan ook wanneer leerling, leerkracht en leermiddelen over de vakgrenzen heen linken leggen.  Diabolo stimuleert dit door de aandacht te besteden aan bijvoorbeeld systeemdenken en transfer.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief