Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Materiaal

De taal wordt niet geïsoleerd benaderd maar geïntegreerd in alle activiteiten. Met de uitwerking ervan willen we ideeën aanreiken om de hele dag door de kleuters tot een grotere taalvaardigheid te brengen. Zo moet taal niet alleen in specifieke taalactiviteiten vervat zijn maar ook in alle opdrachten die de kleuters krijgen, zowel bij het schilderen en kleien als bij het opruimen van het materiaal. Het komt er telkens op aan om op een spontane en natuurlijke manier de dingen te verwoorden in een voor de kleuters begrijpelijke taal.
Het vertrouwde met nieuwe taalelementen verbinden, is veelal het meest succesvol.

Elk Iene Miene Mutte-pakket bestaat uit een activiteitenmap, bijlages, (foto)kaarten, praatplaten, een liedjes- of audio-cd en een filmpjes-dvd, verzameld in een stevige box.

Activiteitenmap

De activiteitenmap is ingedeeld in 4 belangstellingscentra of BC’s, die op hun beurt bestaan uit genummerde activiteitenfiches. De fiches zijn zo uitgewerkt dat je de activiteit kunt aanpassen naargelang het niveau van je kleuters.

De fiches volgen een vast stramien, dat er als volgt uitziet:

  • Onderwerp geeft de essentie van de activiteit weer.
  • Doel: per activiteit wordt er vervolgens een concreet doel geformuleerd. Dat is vertaald naar de leerplandoelen van het GO!, het OVSG en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Materiaal dat je nodig hebt in de activiteit.
  • Vooraf: in dit blokje staat hoe je de activiteit voorbereidt.
  • Goed om weten: in dit deeltje lees je enkele tips van allerlei aard, bv. suggesties voor verdere uitwerking van de activiteit of voor andere activiteiten ...
  • Evaluatie: dit blokje heeft een overzicht van de meest relevante doelen wat betreft taalontwikkeling die doorheen de activiteit aan bod komen. Tijdens of na de activiteit kun je zien bij welke stap je kleuters gekomen zijn. Een evaluatielijst vat de doelen per leeftijdsgroep samen. 
  • Introductie of een opwarmer voor de activiteit.
  • Kern: daarin zijn de verschillende stappen beschreven die je met de kleuters zet tijdens de activiteit. De doelwoorden, begrippen en uitdrukkingen zijn in een kleurtje gezet, opdat je er tijdens de activiteit de nadruk op kunt leggen.
  • Afsluiter: tijdens dit moment reflecteer je samen met de kleuters over wat ze gedaan hebben.
  • Op de bijlages vind je versjes, de partituren van liedjes of kopieerbladen terug.

Iene miene mutte 1 - praatplaat

Praatplaten

Prenten die de verhalen illustreren, zoekprenten en speelborden worden als grote platen aangeboden. Op de achterzijde van de platen bij een verhaal, staat het stukje verhaal dat aan bod komt. Bovendien kun je deze platen gebruiken om je klas op te fleuren.

Fotokaarten

Bij meerdere activiteiten zijn extra stevige kaarten met foto’s of tekeningen voorzien. Deze kaarten tonen verschillende stappen van een handeling (vb. handen wassen, een boekje lezen …), beeldmateriaal bij opdrachten, extra beeldmateriaal, pictogrammen …  Je kunt de kaarten na de activiteit gebruiken om de hoeken te verrijken.
Iene miene mutte 1 - fotokaart

iene miene mutte 3 - dvd

DVD

Op de dvd vind je de filmpjes die horen bij een activiteit. Het is de bedoeling dat je de dvd niet alleen gebruikt tijdens de activiteiten uit de activiteitenmap, maar ook gewoon opzet terwijl de kleuters aan het spelen zijn. Hiervoor is speciaal voor kleuters een apart niveau voorzien met eenvoudige navigatie aan de hand van fotoknoppen. Er is een veiligheid aangebracht opdat kleuters niet op het niveau van de leerkracht terecht kunnen komen. Als leerkracht keer je van het niveau voor kleuters terug naar het hoofdmenu via de title-button.
 

CD

Op de cd zijn alle liedjes en geluiden verzameld die in de activiteitenmap voorkomen
Voor elk liedje is er een partituur, een instrumentale en een ingezongen versie voorzien.

Voorbeeld CD

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief