Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Crisp 3 - set modules basispakket D

Op voorraad

Crisp is een nieuwe methode Engels voor de D- en de D&A-finaliteit en is de opvolger van Shuffle en Shuffle This. Crisp daagt de leerlingen uit om volop te spreken, luisteren, schrijven en lezen in het Engels. Deze vernieuwende methode plaatst de tekstsoorten centraal en biedt gevarieerde, actuele en uitnodigende werkvormen en taalmateriaal. 

De eerste module focust op school en gezondheid. Informatieve teksten - meer bepaald allerhande kaarten en plattegronden - staan centraal, maar ook informatief-opiniërende teksten komen aan bod. Aan de hand van de teksten wordt de woordenschat rond school en gezondheid en de grammatica aangebracht, met name de voorzetsels van plaats en beweging, de herhaling van de present simple en present continuous, de tussenwerpsels, de onbepaalde voornaamwoorden en de present simple with future meaning. Daarbij leren ze ook hoe ze de weg moeten wijzen. In de Harvest ontwerpen de leerlingen in groep zelf een kaart van hun school met hun favoriete en minst favoriete plaatsen en stellen ze die voor in een korte video.

De tweede module behandelt de woordenschat rond (familiale) relaties en moordzaken. Narratieve teksten staan centraal, met name mystery novels, maar ook informatief-narratieve teksten komen aan bod. De teksten vormen de basis om de woordenschat en de grammatica aan te brengen. Op het vlak van grammatica wordt dieper ingegaan op de voorzetsels van plaats bij geografische namen en geografische namen met en zonder bepaald lidwoord, de past simple wordt herhaald, de present perfect simple en de genitieven worden voor het eerst aangebracht en ook de prepositional phrases komen aan bod. In de Harvest schrijven de leerlingen op basis van enkele richtlijnen in groep een moordmysterie.

ISBN 9789048641116 - Bestelcode 964010200
Crisp 3 - set modules basispakket D
€ 18,90
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief