Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

 

droit des marchés publics

Bibliothèque de Droit Administratif

C'est une collection d'ouvrages ayant comme objectif d'une part de dynamiser la recherche en droit administratif de manière à constituer à terme une bibliothèque de référence et d'une autre part de donner des perspectives de publications.

het recht op sociale zekerheid in de europese unie

Begasoz/Abetrass

= het Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht. Binnen deze reeks verschijnen handboeken, doctoraten andere gepeerreviewde studies.

de hervorming van het bewijsrecht

De hervorming van het Burgerlijk wetboek/La réforme du Code civil

Deze reeks biedt in de algemene reeks een grondige analyse van het Burgerlijk Wetboek, beschreven in 4 boekdelen. (*)

dossier 29 - onbekwame meerderjarigen

Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en politierechters / Les dossiers du journal des Juges de Paix et de Police

Heeft u een abonnement op T.Vred. en T.Pol.? Dan ontvangt u jaarlijks minstens 1 dossier. De andere dossiers kunt u apart aankopen.

recht op wonen

Droit en mouvement

C'est une série d'ouvrages du Centre Vulnérabilités et Sociétés de l'université de Namur. (*)

vectoren van het recht


Justitie en samenleving / Justice et société

Hierin vindt u de resultaten van de onderzoeken van de Interuniversitaire Attractiepool (IUAP) 'Justitie en Samenleving' rond het beleid en de werking van justitie en het profiel en de praktijken van de diverse actoren doorheen de geschiedenis.(*)

procédures particulières et droit jurdiciaire de la famille
La jurisprudence du Code judiciaire commentée

Ces publications contiennent le texte actualisé du Code judiciaire. Il se concentre sur le traitement de tout le droit judiciaire national et le droit judiciaire européen.

vers un nouveau code pénal pour le futur

Les dossiers de la R.D.P.C.

C'est une série de dossiers liée à la revue de droit pénal et de criminologie. Contient entre autres les actes des colloques de l'Union Belgo-Luxembourgeoise de Droit Pénal.(*)

arbeidsrecht - deel 1


Arbeidsrecht

Arbeidsrecht KU Leuven is een grondige en tegelijk bevattelijke beschrijving van het volledige arbeidsrecht.

20 jaar welzijnswet

Arbeidsrecht - Praktijkstudies

De praktijkgerichte tegenhanger van de Begasoz-reeks. Bevat publicaties over het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.

procesbelang bij de raad van state en het recht op toegang tot een rechter

Administratieve rechtsbibliotheek

Een reeks ontstaan uit het Administratief Lexicon. Het bestaat uit een Algemene reeks en een Bijzondere reeks.

voedselfraude

Food issues

Bevat praktische inzichten rond de toepassing van de warenwetgeving in de praktijk van de voedingsindustrie.

burgerlijk wetboek geannoteerd 2019


Geannoteerde wetboeken

Bevat geactualiseerde wetteksten en annotaties waardoor de publicaties zorgen voor een samenvatting van relevante rechtspraak en rechtsliteratuur.

de aansprakelijkheid van ouders


Instituut voor verbintenissenrecht KU Leuven

Deze reeks bundelt een aantal wetenschappelijke boeken over gespecialiseerde topics uit het verbintenissenrecht. (*)

buiten de lijnen
Bibliotheek Omgevingsrecht

De opvolger van de Bibliotheek Ruimtelijke Ordening bespreekt onderwerpen uit het omgevingsrecht en beleidsaspecten in het domein 'omgeving'.

co-ouderschap vandaag en morgenActualia familierecht

Bundelt verslagboeken van studiedagen van KU Leuven-Kulak en UHasselt over actuele topics binnen het familierecht. (*)

De transversale bevoegdheden in het federale België

Bibliotheek Grondwettelijk Recht

Bestaat uit een Algemene reeks -opgericht naar analogie met de Administratieve Rechtsbibliotheek- en uit Studies die de verslagboeken van studiedagen bundelt.

rechten van niet begeleide minderjarige vreemdelingen in belgië

Migratie- en migrantenrecht

Bevat overzichtsboeken rond verschillende thema's of invalshoeken binnen een ruimer thema van het migratie- en migrantenrecht.

notariële actualiteit 2019
Notariële rechtsbibliotheek

Deze reeks bundelt studies en verslagboeken die verbonden zijn aan het Tijdschrift voor Notarissen.

het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming

Onderzoeksgroep voor verbintenissenrecht

Deze reeks is het resultaat van de samenwerking tussen het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven en het Centre de Droit des Obligations van de UCL. (*)

patrimonium 2019


Patrimonium

Geeft een jaarlijkse stand van zaken in het domein van het familiaal vermogensrecht en relevante fiscale bepalingen.

lokale besluiten opmaken: hoe doe je dat?

Praktijkreeks lokale besturen

Deze reeks bundelt een aantal praktijkgerichte boeken rond concrete onderwerpen die belangrijk en/of nuttig zijn voor de werking en organisatie van lokale besturen. 

praktijkgids gemeentewegendecreet

Praktijkreeks Ruimtelijk Bestuursrecht

Een reeks voor professionals die op zoek zijn naar een bondige, praktijkgerichte analyse van één concreet onderwerp binnen ruimtelijke ordening waarvoor geen juridische voorkennis nodig is. 

herstel in natura


Recht en onderneming

Deze reeks, onder leiding van Prof. dr. Bernard Tilleman, biedt een inderdisciplinair forum dat praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd is.

handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het vlaamse gewest

Recht in de gemeente 

Deze reeks bestaat uit een algemene en een bijzondere reeks. De Algemene reeks biedt een grondige analyse van het gemeenterecht, beschreven in 9 boekdelen. De Bijzondere reeks biedt kwalitatieve, gereviewde studies aan. 

strafdossier


Straf(proces)recht en politierecht in juridisch perspectief

Per boekje krijgt de lezer een status quaestionis van een actueel thema binnen het straf(proces)recht en het politierecht. De thema's werden nooit eerder als zelfstandig behandeld. (*)

notarieel kredietrecht

Studies Privaatrecht

Deze reeks biedt een theoretische en praktische verdieping van alle domeinen uit het privaatrecht, al dan niet gekoppeld aan een studiedag.(*)

themis 113 gerechtelijk recht


Themis

In de Themis-cahiers vindt u de neerslag van verschillende vormingsonderdelen (per academiejaar) van de THEMIS- School voor postacademische juridische vorming terug. (*)

 

 

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter