Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Procesbelang bij de Raad van State en het recht op toegang tot een rechter

Disponible
396 p.
2019
Livre
Auteur(s): Vandaele Ann-Sophie

Het procesbelang is voor veel verzoekers een bepalende factor in de slaagkansen van hun annulatieberoep bij de Raad van State. Toch heersen over de precieze interpretatie van dat procesbelang veel discussie en verwarring. Hierdoor worden tegenstrijdigheden in de rechtspraak maar ook consequente maar onevenredige rechtspraak in de verf gezet. In dit boek wordt deze discussie in een ruimer, maar tegelijk tastbaarder referentiekader geplaatst, namelijk het recht op toegang tot een rechter, een referentiekader dat niet alleen een objectievere toetsing van de rechtspraak toelaat, maar eveneens houvast biedt voor mogelijke verdere stappen.

ISBN 9789048635948 - Numéro de commande 202191203
Procesbelang bij de Raad van State en het recht op toegang tot een rechter
€ 125,00
Abonnés € 100,00

Het procesbelang is voor veel verzoekers een bepalende factor in de slaagkansen van hun annulatieberoep bij de Raad van State. Toch heersen over de precieze interpretatie van dat procesbelang veel discussie en verwarring. Hierdoor worden tegenstrijdigheden in de rechtspraak maar ook consequente maar onevenredige rechtspraak in de verf gezet. In dit boek wordt deze discussie in een ruimer, maar tegelijk tastbaarder referentiekader geplaatst, namelijk het recht op toegang tot een rechter, een referentiekader dat niet alleen een objectievere toetsing van de rechtspraak toelaat, maar eveneens houvast biedt voor mogelijke verdere stappen.


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

Voorwoord V

Samenvatting VII

Inhoudsopgave XI

1. “Point d’intérêt, point d’action”? Of “Point d’action, point d’intérêt”?

2. De invulling van het recht op toegang tot een rechter door het EHRM

3. De invulling van de belangvereiste door de Raad van State in het annulatiecontentieux

4. Het alternatief voorstel: het initieel belang als genuanceerde vorm van vereenvoudiging

5. Algemene conclusie

6. Bibliografie

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter