Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Milieurecht voor beginners

Disponible
277 p.
2011
Livre
Editor(s): W. Somers
Auteur(s): Annaert Lieven, Somers Wim, Vancleynenbreugel William
Ouvrage de la collection Praktische handboeken
Milieurecht voor beginners wil de leek een kennismaking bieden met de actuele milieuregelgeving in Vlaanderen. Het geeft een beknopt overzicht van en inzicht in de opbouw en inhoud van de belangrijkste milieuwetgeving. Daarbij komen aan bod: het milieubeleid, vergunningen, regelgeving inzake milieuhygiëne, natuurbescherming, handhaving van milieunormen en vergoeding van milieuschade.
ISBN 9789048611027 - Numéro de commande 202111342
Milieurecht voor beginners
€ 39,00
Etudiants € 30,00

Milieurecht voor beginners wil de leek een kennismaking bieden met de actuele milieuregelgeving in Vlaanderen. Het geeft een beknopt overzicht van en inzicht in de opbouw en inhoud van de belangrijkste milieuwetgeving. Daarbij komen aan bod: het milieubeleid, vergunningen, regelgeving inzake milieuhygiëne, natuurbescherming, handhaving van milieunormen en vergoeding van milieuschade.


Inhoudstafel

Introductie
A. Milieurecht als rechtsgebied
B. Waarom milieurecht?
C. Omschrijving
D. Aanleunende rechtsgebieden

Hoofdstuk 1. Bronnen, organisatie en planning
A. Bronnen van het milieurecht
B. Milieuwetgeving en staatshervorming
C. Organisatie
D. Milieuplanning en milieuonderzoek


Hoofdstuk 2. Algemene regelgeving
A. Inleiding
B. Milieukwaliteitsnormen
C. Algemene regels
D. Milieubeleidsovereenkomsten
E. Bedrijfsinterne milieuzorg
F. Milieuheffingen

Hoofdstuk 3. Besluiten op maat - De vergunning
A. Situering
B. Harmonisatie
C. De milieuvergunning
D. Sectorale vergunningen

Hoofdstuk 4. Natuurbescherming
A. De grote lijnen van het Vlaamse natuurbeleid
B. Het Natuurdecreet
C. Het Bosdecreet
D. Diverse wetgevingen
E. Educatie, sensibilisering, vergroting van maatschappelijk draagvlak

Hoofdstuk 5. Handhaving
A. Het begrip “handhaving”
B. De bestuurlijke handhaving
C. De strafrechtelijke handhaving
D. De privaatrechtelijke handhaving

Hoofdstuk 6. Herstel en vergoeding van milieuschade en milieuverstoring
A. Een actuele vraag
B. Herstel van milieuschade door verplichte sanering
C. Vergoeding van milieuschade op grond van foutaansprakelijkheid
D. Vergoeding van milieuschade op grond van objectieve aansprakelijkheid
E. De resultaten van de aansprakelijkheidsvordering
F. Naar een foutloze aansprakelijkheid
G. Optreden tegen milieuverstoring

Lijst van belangrijkste wetgeving

Trefwoordenregister

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter