Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht

Disponible
674 p.
2011
Livre
Auteur(s): Opdebeek Ingrid
In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de beginselen van behoorlijk bestuur,die gelden voor alle tuchtoverheden, ongeacht het toepasselijk statuut. Daarnaast worden in dit boek een aantal rechtspositieregelingen ontleed. In een laatste hoofdstuk worden dan ook een aantal knelpunten opgesomd en aanbevelingen geformuleerd tot verbetering van de tuchtregelgeving.
ISBN 9789048610655 - Numéro de commande 202111310
Algemene beginselen van ambtenarentuchtrecht
€ 155,00
Abonnés € 124,00

In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de beginselen van behoorlijk bestuur,die gelden voor alle tuchtoverheden, ongeacht het toepasselijk statuut. Daarnaast worden in dit boek een aantal rechtspositieregelingen ontleed. In een laatste hoofdstuk worden dan ook een aantal knelpunten opgesomd en aanbevelingen geformuleerd tot verbetering van de tuchtregelgeving.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Ambtenarentuchtrecht: begrip, bronnen, toepassingsgebied en juridische kwalificatie van de tuchtbeslissing

Hoofdstuk 2. Tuchtrecht versus strafrecht

Hoofdstuk 3. Tuchtmaatregelen versus ordemaatregelen, maatregelen van inwendige orde en verkapte tuchtstraffen

Hoofdstuk 4. Tuchtfeiten

Hoofdstuk 5. Tuchtstraffen en straftoemeting

Hoofdstuk 6. Bevoegde overheden

Hoofdstuk 7. Termijnen in tuchtzaken

Hoofdstuk 8. Tuchtprocedure en rechten van de verdediging

Hoofdstuk 9. Impact van bijzondere beschermingsregimes

Hoofdstuk 10. Preventieve schorsing

Hoofdstuk 11. Doorhaling van tuchtstraffen

Hoofdstuk 12. Intrekking van tuchtstraffen

Hoofdstuk 13. Bestuurlijke rechtsbescherming

Hoofdstuk 14. Rechtsbescherming door de Raad van State

Hoofdstuk 15. Eindconclusies en aanbevelingen

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter