Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht

Disponible
336 p.
2019
Livre
Editeur(s): Vandenbossche Emmanuel
Auteur(s): Delpérée Francis, Gerits Rob, Moonen Toon, Pas Wouter, Van Drooghenbroeck Sébastien, Vandenbossche Emmanuel, Velaers Jan, Wirtgen Aube

Door de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 en de veiligheidsmaatregelen die eruit voortvloeiden, rees de vraag of er in de Belgische Grondwet geen regeling inzake de noodtoestand moest worden opgenomen. Artikel 15 EVRM laat weliswaar toe om onder bepaalde voorwaarden afwijkende maatregelen te nemen ten aanzien van de in het EVRM voorkomende verplichtingen, maar artikel 187 G.W. stelt op onverkorte wijze dat de Grondwet noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst.

Op 1 december 2017 wijdde de afdeling Staats- en Bestuursrecht een studievoormiddag aan enkele uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht. Dit boek bevat zowel de teksten van de sprekers van de studiedag, als bijdragen van andere auteurs over dit onderwerp.

ISBN 9789048633579 - Numéro de commande 202181209
Uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht
€ 75,00

Door de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 en de veiligheidsmaatregelen die eruit voortvloeiden, rees de vraag of er in de Belgische Grondwet geen regeling inzake de noodtoestand moest worden opgenomen. Artikel 15 EVRM laat weliswaar toe om onder bepaalde voorwaarden afwijkende maatregelen te nemen ten aanzien van de in het EVRM voorkomende verplichtingen, maar artikel 187 G.W. stelt op onverkorte wijze dat de Grondwet noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst.

Op 1 december 2017 wijdde de afdeling Staats- en Bestuursrecht een studievoormiddag aan enkele uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht. Dit boek bevat zowel de teksten van de sprekers van de studiedag, als bijdragen van andere auteurs over dit onderwerp.


Inhoudstafel

  • Woord vooraf/Préface
  • L’article 187 de la Constitution et la problématique de la protection des droits et libertés dans les états d'exception
  • De ‘staat van oorlog’ en de ‘staat van beleg’: uitzonderingsregimes die aan een herziening toe zijn
  • De onmogelijkheid van de koning om te regeren
  • La fonction et le statut du roi. Questions de crise
  • Brussel als zetel van de federale regering
  • Bijzondere machten als oplossing voor een crisis. Of zelf in een midlifecrisis?
  • Omtrent de lopende zaken
  • De theorie van de nood- of feitelijke noodambtenaar
  • De koning als hoofd van een andere staat

> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter