Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Herstel in natura - R&O nr. 51

Disponible
927 p.
2019
Livre
Auteur(s): De Rey Sébastien
Ouvrage de la collection Recht en onderneming

Rechtsvergelijkende studie in het contractenrecht met buitencontractuele invalshoek

Dit boek analyseert herstel in natura als vorm van schadeloosstelling wegens contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het schetst het juridisch kader waarbinnen herstel in natura werkzaam is. Het behandelt het begrip, de juridische grondslag en het juridisch regime ervan (toekenningsvoorwaarden en hiërarchische verhouding tot andere remedies). Anders dan schadevergoeding, is herstel in natura het juridisch aanknopingspunt voor een minder rigide en een meer creatieve wijze van schadeloosstelling, die soms meer op de aard van de schade en/of de behoeften van (een van de) partijen is afgestemd. Dit boek behandelt een scala aan toepassingsgevallen waarin herstel in natura voor de schuldeiser, de schuldenaar en soms voor beiden, een nuttig alternatief voor schadevergoeding is. De illustraties bestrijken het contractenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, bijzondere overeenkomstenrecht, consumentenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht … De bepalingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de ontwerpteksten voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn reeds geïncorporeerd.

Over dit boek:

“Dankzij dit werk krijgt herstel in natura zonder twijfel een stevige verankering en zal de vrees voor het onbekende in de rechtspraak teruggedrongen worden. Wij voorspellen dat dit briljante werk in België baanbrekend zal zijn.” (Prof. dr. Bernard Tilleman en Prof. dr. Sophie Stijns in het voorwoord van dit boek).

“Une thèse de doctorat particulièrement remarquable a ainsi été défendue, tout récemment, à la Faculté de droit de la K.U.Leuven: son auteur, Sébastien De Rey, propose, de manière fort convaincante, de distinguer la réparation en nature d’autres types de condamnation, à savoir les mesures de prévention du dommage et les mesures de rétablissement qui visent à mettre fin à une situation illicite” (Prof. dr. Patrick Wéry, JLMB 2018, 1901).

ISBN 9789048635146 - Numéro de commande 202192400
Herstel in natura - R&O nr. 51
€ 155,00
Abonnés € 124,00

Rechtsvergelijkende studie in het contractenrecht met buitencontractuele invalshoek

Dit boek analyseert herstel in natura als vorm van schadeloosstelling wegens contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het schetst het juridisch kader waarbinnen herstel in natura werkzaam is. Het behandelt het begrip, de juridische grondslag en het juridisch regime ervan (toekenningsvoorwaarden en hiërarchische verhouding tot andere remedies). Anders dan schadevergoeding, is herstel in natura het juridisch aanknopingspunt voor een minder rigide en een meer creatieve wijze van schadeloosstelling, die soms meer op de aard van de schade en/of de behoeften van (een van de) partijen is afgestemd. Dit boek behandelt een scala aan toepassingsgevallen waarin herstel in natura voor de schuldeiser, de schuldenaar en soms voor beiden, een nuttig alternatief voor schadevergoeding is. De illustraties bestrijken het contractenrecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, bijzondere overeenkomstenrecht, consumentenrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht … De bepalingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de ontwerpteksten voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek zijn reeds geïncorporeerd.

Over dit boek:

“Dankzij dit werk krijgt herstel in natura zonder twijfel een stevige verankering en zal de vrees voor het onbekende in de rechtspraak teruggedrongen worden. Wij voorspellen dat dit briljante werk in België baanbrekend zal zijn.” (Prof. dr. Bernard Tilleman en Prof. dr. Sophie Stijns in het voorwoord van dit boek).

“Une thèse de doctorat particulièrement remarquable a ainsi été défendue, tout récemment, à la Faculté de droit de la K.U.Leuven: son auteur, Sébastien De Rey, propose, de manière fort convaincante, de distinguer la réparation en nature d’autres types de condamnation, à savoir les mesures de prévention du dommage et les mesures de rétablissement qui visent à mettre fin à une situation illicite” (Prof. dr. Patrick Wéry, JLMB 2018, 1901).


Inhoudstafel

Inleidende titels
Afdeling 1. Probleemstelling
Afdeling 2. Onderzoeksvragen
Afdeling 3. Methodologie
Afdeling 4. Opbouw in hoofdlijnen

Deel 1: Begrip, grondslag en hiërarchie
Hoofdstuk 1: Begripsbepaling en -afbakening
Hoofdstuk 2: Juridische grondslag en toekenningsvoorwaarden
Hoofdstuk 3: Hiërarchische verhouding tot andere remedies
Besluit deel 1

Deel 2: Actoren van herstel in natura
Hoofdstuk 1: Herstel in natura door de schuldenaar
Hoofdstuk 2: Herstel in natura door de schuldeiser of een derde
Hoofdstuk 3: Herstel in natura door de rechter
Besluit deel 2

Algemeen besluit

Slotbeschouwing

Trefwoordenregister

Wetgevingsregister

Download uitgebreide inhoudstafel hier.

La série Droit et entreprise propose un forum interdisciplinaire et est pratique et scientifiquement étayée. La série est réalisée sous la coordination scientifique de prof. dr. Bernard Tilleman.

  • Lecture recommandée aux juriste d'entreprise
  • Information utile pour l'entrepreneur confronté aux règles de droit
  • Interaction entre diverses catégories professionnelles: le barreau et le notariat, les juristes d'entreprise et les managers, fiscalistes, réviseurs d'entreprises et experts-comptables, les experts de droit et les magistrats
  • Bibliothèque contentant des livres de rapport de congrès, doctorats etc.

Disponibles dans cette collection


Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter