Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

CDR in België

Disponible
238 p.
2018
Livre
Editor(s): Voet Stefaan
Auteur(s): Buisseret Christine, De Bruecker Catherine, De Koning Pieter-Jan, Heininger Petra, Herman Guido, Houtman Eric, Mampaey Gert, Moriau Anne, Rutten Stefan, Terryn Evelyne, Van Loocke Elewij, Vanlerberghe Beatrix, Verhagen Evelien, Voet Stefaan

Buitengerechtelijke beslechting en oplossing van consumentengeschillen

Het consumentencontentieux is een domein dat de laatste decennia is geëxplodeerd, zowel in Europees als in nationaal verband. De consument wordt beschouwd als een volwaardige marktspeler en draagt door zijn keuzes en acties bij tot een vrije en gemeenschappelijke markt. Consumenten materiële rechten toekennen is één zaak, de mogelijkheid om die effectief af te dwingen is nog iets anders. Omdat de meeste consumentengeschillen betrekking hebben op kleine bedragen, is een individueel beroep op de overheidsrechter in de meeste gevallen geen optie omwille van de negatieve kosten-batenanalyse, nog los van de complexiteit, het formalisme en de lange duur van gerechtelijke procedures.

Een manier om consumentengeschillen af te wikkelen, is CDR (Consumer Dispute Resolution) of de buitengerechtelijke beslechting en oplossing van consumentengeschillen. CDR maakt gebruik van de traditionele ADR-technieken (Alternative Dispute Resolution) – verzoening, bemiddeling en arbitrage – maar binnen een context die volledig te onderscheiden, en af te scheiden, is van rechtbanken en hoven.

De modellen zijn legio: arbitrage, quasiarbitrage, gereguleerde arbitrage, verzoenings- en bemiddelingscommissies, publieke, private en gemengde ombudsdiensten (al dan niet gereguleerd), klachtendiensten binnen publieke toezichthouders of ondernemingen enz.

ISBN 9789048633777 - Numéro de commande 202182405
CDR in België
€ 75,00

Buitengerechtelijke beslechting en oplossing van consumentengeschillen

Het consumentencontentieux is een domein dat de laatste decennia is geëxplodeerd, zowel in Europees als in nationaal verband. De consument wordt beschouwd als een volwaardige marktspeler en draagt door zijn keuzes en acties bij tot een vrije en gemeenschappelijke markt. Consumenten materiële rechten toekennen is één zaak, de mogelijkheid om die effectief af te dwingen is nog iets anders. Omdat de meeste consumentengeschillen betrekking hebben op kleine bedragen, is een individueel beroep op de overheidsrechter in de meeste gevallen geen optie omwille van de negatieve kosten-batenanalyse, nog los van de complexiteit, het formalisme en de lange duur van gerechtelijke procedures.

Een manier om consumentengeschillen af te wikkelen, is CDR (Consumer Dispute Resolution) of de buitengerechtelijke beslechting en oplossing van consumentengeschillen. CDR maakt gebruik van de traditionele ADR-technieken (Alternative Dispute Resolution) – verzoening, bemiddeling en arbitrage – maar binnen een context die volledig te onderscheiden, en af te scheiden, is van rechtbanken en hoven.

De modellen zijn legio: arbitrage, quasiarbitrage, gereguleerde arbitrage, verzoenings- en bemiddelingscommissies, publieke, private en gemengde ombudsdiensten (al dan niet gereguleerd), klachtendiensten binnen publieke toezichthouders of ondernemingen enz.


Inhoudstafel

1. CDR-landschap in België
(Stefaan Voet)

2. CDR-entiteiten en consumentenrecht. Capita selecta
(Evelyne Terryn en Elewij Van Loocke)

3. Arbitrage in consumentengeschillen
(Beatrix Vanlerberghe)

4. Bemiddeling en verzoening in consumentengeschillen: willens nillens?
(Stefan Rutten)

5. De ombudsman als drager van burgerparticipatie in een rechtsstaat
(Guido Herman en Catherine De Bruecker)

6. Consumentenombudsdienst
(Pieter-Jan De Koning)

7. Geschillencommissie Reizen
(Anne Moriau)

8. Ombudsdienst voor telecommunicatie
(Petra Heininger)

9. Ombudsdienst voor energie
(Eric Houtman en Gert Mampaey)

10. Ombudsdienst voor de financiële diensten
(Christine Buisseret)

11. Federale Overheidsdienst Economie
(Economische Inspectie FOD Economie)

12. Test-Aankoop
(Anne Moriau)

13. Een blik over de Belgische grens: CDR in Nederland
(Eline Verhage)

14. De toekomst van CDR in België
(Stefaan Voet)

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter