Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

College van burgemeester en schepenen. Samenstelling en werking

Disponible
2010
Livre
Auteur(s): Dujardin Jean
Het derde boekdeel in de reeks is het eerste in de volledig vernieuwde reeks en behandelt de samenstelling en de werking van het College van burgemeester en schepenen. In deze uitgave worden de decretale bepalingen - en waar nodig ook de nog resterende wettelijke bepalingen - uitvoerig becommentarieerd en aangevuld met de nog van toepassing zijnde rechtspraak en met talrijke voorbeelden uit de praktijk. De structuur van het boek werd zoveel als mogelijk behouden.
ISBN 9789048607525 - Numéro de commande 202101325
College van burgemeester en schepenen. Samenstelling en werking
€ 139,00
Abonnés € 111,00

Het derde boekdeel in de reeks is het eerste in de volledig vernieuwde reeks en behandelt de samenstelling en de werking van het College van burgemeester en schepenen. In deze uitgave worden de decretale bepalingen - en waar nodig ook de nog resterende wettelijke bepalingen - uitvoerig becommentarieerd en aangevuld met de nog van toepassing zijnde rechtspraak en met talrijke voorbeelden uit de praktijk. De structuur van het boek werd zoveel als mogelijk behouden.


Inhoudstafel

DEEL I. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Hoofdstuk 1. Aard van het mandaat van schepen
Hoofdstuk 2. Aantal schepenen
Hoofdstuk 3. Verkiezing van de schepenen van rechtswege - rangorde en eedaflegging
Hoofdstuk 4. Onverenigbaarheden
Hoofdstuk 5. Uitoefening van het mandaat
Hoofdstuk 6. Tucht
Hoofdstuk 7. Aansprakelijkheid
Hoofdstuk 8. Wedde en vergoedingen
Hoofdstuk 9. Pensioenen
Hoofdstuk 10. Ambtskledij en titel

DEEL II. WERKING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Hoofdstuk 1. Collectieve bevoegdheid, taakverdeling en delegatie
Hoofdstuk 2. Bijeenroeping
Hoofdstuk 3. Plaats
Hoofdstuk 4. Agenda
Hoofdstuk 5. Openbaarheid van de vergadering
Hoofdstuk 6. Voorzitterschap
Hoofdstuk 7. Beraadslaging en stemming
Hoofdstuk 8. Verbodsbepalingen
Hoofdstuk 9. Notulen
Hoofdstuk 10. Huishoudelijk reglement
Hoofdstuk 11. Deontologische code

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter