Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Voedselfraude

Disponible
188 p.
2017
Livre
Auteur(s): Notebaert Eveline
Ouvrage de la collection Food issues

Na het paardenvleesschandaal van 2013 en de fipronilcrisis van 2017, is voedselfraude actueler dan ooit. Voedselfraude heeft altijd bestaan, maar lijkt nu weer in opmars: de laatste jaren zijn levensmiddelen en hun ingrediënten weer zeer gegeerd bij fraudeurs.

Voedingsbedrijven en regelgevende instanties hebben ondertussen ingezien dat de strijd tegen voedselfraude grondig(er) moet aangepakt worden. Voedingsbedrijven stellen een food fraud plan op en implementeren dat: hiervoor wordt een kwetsbaarheidsanalyse uitgewerkt en van daaruit worden de nodige maatregelen tegen voedselfraude geformuleerd en ingevoerd.

Deze strijd is reeds aangevangen, maar dit is nog maar het begin. Vele maatregelen moeten nog uitgewerkt en gerealiseerd worden. Dit boek kan een leidraad vormen voor al wie voedselfraude wil aanpakken en enige verduidelijking en hulp zoekt. Enerzijds wordt al gekende informatie met betrekking tot voedselfraude gebundeld, anderzijds worden een aantal handige tools uitgelegd en uitgewerkt, als hulp bij de uitvoering van een kwetsbaarheidsanalyse. Tot slot wil dit boek ook inspireren bij het opzetten van een pakket maatregelen om voedselfraude te bestrijden.

ISBN 9789048631889 - Numéro de commande 202178000
Voedselfraude
€ 49,00
Abonnés € 40,00

Na het paardenvleesschandaal van 2013 en de fipronilcrisis van 2017, is voedselfraude actueler dan ooit. Voedselfraude heeft altijd bestaan, maar lijkt nu weer in opmars: de laatste jaren zijn levensmiddelen en hun ingrediënten weer zeer gegeerd bij fraudeurs.

Voedingsbedrijven en regelgevende instanties hebben ondertussen ingezien dat de strijd tegen voedselfraude grondig(er) moet aangepakt worden. Voedingsbedrijven stellen een food fraud plan op en implementeren dat: hiervoor wordt een kwetsbaarheidsanalyse uitgewerkt en van daaruit worden de nodige maatregelen tegen voedselfraude geformuleerd en ingevoerd.

Deze strijd is reeds aangevangen, maar dit is nog maar het begin. Vele maatregelen moeten nog uitgewerkt en gerealiseerd worden. Dit boek kan een leidraad vormen voor al wie voedselfraude wil aanpakken en enige verduidelijking en hulp zoekt. Enerzijds wordt al gekende informatie met betrekking tot voedselfraude gebundeld, anderzijds worden een aantal handige tools uitgelegd en uitgewerkt, als hulp bij de uitvoering van een kwetsbaarheidsanalyse. Tot slot wil dit boek ook inspireren bij het opzetten van een pakket maatregelen om voedselfraude te bestrijden.


Inhoudstafel

Dankwoord

Inleiding

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Terminologie

Hoofdstuk 2: Voedselfraude doorheen de geschiedenis

Hoofdstuk 3: Voedselfraude in deze tijd

Hoofdstuk 4: Voedselfraude in certificatieschema’s

Hoofdstuk 5: Kwetsbaarheidsanalyse

Hoofdstuk 6: Maatregelen tegen voedselfraude

Hoofdstuk 7: Analysemethoden ter opsporing van voedselfraude

Hoofdstuk 8: Is er nog toekomst voor fraude?

Begrippenlijst

Referentielijst

Download de volledige inhoudstafel hier.

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter