Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De Europese gerechtelijke taalbescherming

Disponible
620 p.
2017
Livre
Auteur(s): Bambust Isabelle

Dit boek boeit. In dit uitstekend gedocumenteerd werk wordt u mooi bij de hand genomen en op een originele manier ondergedompeld in een wereld van taal en recht. Isabelle Bambust buigt zich zeer grondig over de taalbescherming van de rechtzoekende die gerechtelijke documenten uit het buitenland ontvangt. Die materie is tot nu toe onderbelicht gebleven.

Dit boek leeft. Het is rijkelijk voorzien van rechtspraak- en literatuurvoorbeelden, en ook van voorbeelden uit de verrichte interviews. De auteur houdt een bijzondere eigen schrijfstijl aan die erg prettig leesbaar is. Ook neemt zij voortdurend en op overtuigende wijze stelling in. 

In een eerste deel maakt u uitgebreid kennis met de vreemde spanning tussen de officiële taal die als het ware met een stoomstrijkijzer op het land wordt gebrand, en de eigen taal van de mensen die zich in dat land bevinden. Hoe de taal die iemand begrijpt vandaag wordt ingevuld, krijgt u te lezen in het tweede boekdeel. In het derde deel vraagt de auteur zich af of er een zelfstandig recht op vertaling bestaat. De aanbevelingen uit de eerste drie delen worden geconcretiseerd in een laatste deel waar de auteur een Europees Justitieel Talenregister voorstelt.

De auteur gebruikt de Europese grensoverschrijdende mededeling van documenten als uitgangspunt. Toch laat zij het boek ook openbloeien naar andere Europese en mondiale instrumenten, en naar de taalbescherming in het strafrecht. Daarnaast is er aandacht voor de taal die een rechtspersoon begrijpt, en voor mensen die anders dan anders zijn (blinden, slechtzienden, Doven, slechthorenden, laaggeletterden, ongeletterden, mentaal onbekwame personen).


Doelgroepen

Dit boek is een aanrader voor heel wat verschillende doelgroepen:

 • Advocaten
  De advocaat heeft een erg belangrijke rol in het meertalige en super-diverse landschap. Dit boek geeft hem een goed overzicht van wat actueel heerst in de taalbeschermingsproblematiek. Het vormt een bron die de advocaat kan gebruiken om andere medewerkers van het gerecht (bijv. gerechtsdeurwaarders) en de procespartijen daarover in te lichten.
   
 • Gerechtsdeurwaarders
  Dit boek hoort zeker thuis in de bibliotheek van elke gerechtsdeurwaarder die onder toepassing van de Europese Betekeningsverordening de hoedanigheid van verzendende én ontvangende instantie kan hebben. Door zijn belangrijke sociale rol en zijn erg nabije betrokkenheid met het maatschappelijke gebeuren, wordt de gerechtsdeurwaarder met zijn neus op het meertalige en super-diverse landschap gedrukt. Dit boek geeft hem een goed overzicht van wat actueel heerst in de taalbeschermingsproblematiek. Het vormt een bron die de gerechtsdeurwaarder kan gebruiken om andere medewerkers van het gerecht (bijv. advocaten) en de procespartijen daarover in te lichten.
   
 • Magistraten
  De magistraat heeft een aanzienlijke rol in het meertalige en super-diverse landschap. Dit boek geeft hem een goed overzicht van wat actueel heerst in de taalbeschermingsproblematiek. De rechter kan snuisteren in een eindeloze resem voorbeelden. Dit werk kan beslist een inspiratiebron voor hem vormen.
   
 • Taalkundigen
  De schrijfster heeft oog voor de meertalige realiteit en voor de doeltreffendheid van taalrechten van rechtzoekenden. Daarbij heeft zij een bijzondere boon voor het werk van tolken en vertalers als taalbruggenbouwers. Ook schrijft zij over het nut van de vertaalmachine.  
   
 • Integratie- en inburgeringsmedewerkers
  De auteur schuwt het meertalige landschap niet en breekt een lans voor de doeltreffendheid van taalrechten van de anderstalige.  
   
 • Onderzoekers, studenten en iedereen die graag bijleert
  Het werk is educatief geschreven waardoor de lezer geleidelijk alle aspecten van het onderzoeksthema leert kennen. 
ISBN 9789048629053 - Numéro de commande 202179000
De Europese gerechtelijke taalbescherming
€ 79,00

Dit boek boeit. In dit uitstekend gedocumenteerd werk wordt u mooi bij de hand genomen en op een originele manier ondergedompeld in een wereld van taal en recht. Isabelle Bambust buigt zich zeer grondig over de taalbescherming van de rechtzoekende die gerechtelijke documenten uit het buitenland ontvangt. Die materie is tot nu toe onderbelicht gebleven.

Dit boek leeft. Het is rijkelijk voorzien van rechtspraak- en literatuurvoorbeelden, en ook van voorbeelden uit de verrichte interviews. De auteur houdt een bijzondere eigen schrijfstijl aan die erg prettig leesbaar is. Ook neemt zij voortdurend en op overtuigende wijze stelling in. 

In een eerste deel maakt u uitgebreid kennis met de vreemde spanning tussen de officiële taal die als het ware met een stoomstrijkijzer op het land wordt gebrand, en de eigen taal van de mensen die zich in dat land bevinden. Hoe de taal die iemand begrijpt vandaag wordt ingevuld, krijgt u te lezen in het tweede boekdeel. In het derde deel vraagt de auteur zich af of er een zelfstandig recht op vertaling bestaat. De aanbevelingen uit de eerste drie delen worden geconcretiseerd in een laatste deel waar de auteur een Europees Justitieel Talenregister voorstelt.

De auteur gebruikt de Europese grensoverschrijdende mededeling van documenten als uitgangspunt. Toch laat zij het boek ook openbloeien naar andere Europese en mondiale instrumenten, en naar de taalbescherming in het strafrecht. Daarnaast is er aandacht voor de taal die een rechtspersoon begrijpt, en voor mensen die anders dan anders zijn (blinden, slechtzienden, Doven, slechthorenden, laaggeletterden, ongeletterden, mentaal onbekwame personen).


Doelgroepen

Dit boek is een aanrader voor heel wat verschillende doelgroepen:

 • Advocaten
  De advocaat heeft een erg belangrijke rol in het meertalige en super-diverse landschap. Dit boek geeft hem een goed overzicht van wat actueel heerst in de taalbeschermingsproblematiek. Het vormt een bron die de advocaat kan gebruiken om andere medewerkers van het gerecht (bijv. gerechtsdeurwaarders) en de procespartijen daarover in te lichten.
   
 • Gerechtsdeurwaarders
  Dit boek hoort zeker thuis in de bibliotheek van elke gerechtsdeurwaarder die onder toepassing van de Europese Betekeningsverordening de hoedanigheid van verzendende én ontvangende instantie kan hebben. Door zijn belangrijke sociale rol en zijn erg nabije betrokkenheid met het maatschappelijke gebeuren, wordt de gerechtsdeurwaarder met zijn neus op het meertalige en super-diverse landschap gedrukt. Dit boek geeft hem een goed overzicht van wat actueel heerst in de taalbeschermingsproblematiek. Het vormt een bron die de gerechtsdeurwaarder kan gebruiken om andere medewerkers van het gerecht (bijv. advocaten) en de procespartijen daarover in te lichten.
   
 • Magistraten
  De magistraat heeft een aanzienlijke rol in het meertalige en super-diverse landschap. Dit boek geeft hem een goed overzicht van wat actueel heerst in de taalbeschermingsproblematiek. De rechter kan snuisteren in een eindeloze resem voorbeelden. Dit werk kan beslist een inspiratiebron voor hem vormen.
   
 • Taalkundigen
  De schrijfster heeft oog voor de meertalige realiteit en voor de doeltreffendheid van taalrechten van rechtzoekenden. Daarbij heeft zij een bijzondere boon voor het werk van tolken en vertalers als taalbruggenbouwers. Ook schrijft zij over het nut van de vertaalmachine.  
   
 • Integratie- en inburgeringsmedewerkers
  De auteur schuwt het meertalige landschap niet en breekt een lans voor de doeltreffendheid van taalrechten van de anderstalige.  
   
 • Onderzoekers, studenten en iedereen die graag bijleert
  Het werk is educatief geschreven waardoor de lezer geleidelijk alle aspecten van het onderzoeksthema leert kennen. 


Inhoudstafel

Inleiding
Eerste deel – De actuele plaats van het begrip “een taal die de bestemmeling begrijpt
Inleiding
Hoofdstuk I – Het communautaire onderdak
Hoofdstuk II – De introductie van het begrip “een taal die de bestemmeling begrijpt” in de grensoverschrijdende betekening
Hoofdstuk III – Het begrip “grensoverschrijding”
Hoofdstuk IV – De modaliteiten van de taalbescherming met een aanbeveling
Hoofdstuk V – Het voorwerp van de taalbescherming

Tweede deel – De actuele invulling van het begrip “een taal die de bestemmeling begrijpt”
Hoofdstuk I – Een moeilijke concretisering en een noodzakelijke beoordeling
Hoofdstuk II – Drie niveaus van beoordeling
Hoofdstuk III – De gebruikte criteria
Hoofdstuk IV – De bijzondere taalhoedanigheid van de rechtspersoon
Hoofdstuk V – De bijzondere taalhoedanigheid van de fysieke bestemmeling

Derde deel - Een autonoom recht op vertaling
Hoofdstuk I – Een gestalte geven aan artikel 6 EVRM
Hoofdstuk II – De minimiserende criteria
Hoofdstuk III – Een kritiek op de minimiserende criteria

Vierde deel - Een voorstel tot een Europees Justitieel Talenregister
Hoofdstuk I – De wenselijkheid van een Europees Justitieel Talenregister
Hoofdstuk II – Een voorstel met mogelijkheden
Hoofdstuk III – Een summiere uitwerking

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter