Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De bevoegdheden van de gemeenschappen

Disponible
551 p.
2017
Livre
Editor(s): Seutin Bruno, Van Haegendoren Geert
Auteur(s): Baert Jo, Clement Jan, De Geyter Lien, Elst Michiel, Loosveldt Gianni, Opgenhaffen Tim, Put Johan, Van de Putte Mieke, Van der biesen Gert, Van Haegendoren Geert, Van Nieuwenhove Jeroen, Vanneste Fréderic, Vansteenkiste Steven, Velaers Jan

In dit boek krijgt u een systematisch commentaar over de bevoegdheden van de gemeenschappen, zoals die vervat zijn in de Grondwet, de bijzondere wetten en nadere uitvoeringsbepalingen.

Sommige van die bevoegdheden zijn al tientallen jaren aan de gemeenschappen toegewezen, andere zijn van recente datum. De meeste zijn echter doorheen de jaren bij de opeenvolgende fasen van de staatshervorming aangepast, gewijzigd of verfijnd als gevolg van de politieke evolutie of van de juridische ervaring met hun toepassing.

Ook deze commentaar is grotendeels gesteund op de parlementaire voorbereiding van de bevoegdheidsverdelende regels, op de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, op de adviespraktijk en de rechtspraak van de Raad van State alsook op gezaghebbende rechtsleer.

Dit boek is het tweede deel van een driedelige, omvattende commentaar op de bevoegdheidsverdeling in het federale België. In juni 2016 verscheen 'De bevoegdheden van de gewesten'. In 2017 verscheen ook het derde boek waarin de zogenaamde transversale bevoegdheden zoals de constitutionele bevoegdheden, de fiscale bevoegdheden, de internationale bevoegdheden, de instrumentele bevoegdheden, … worden onderzocht.

 

ISBN 9789048628612 - Numéro de commande 202161206
De bevoegdheden van de gemeenschappen
€ 150,00
Abonnés € 125,00

In dit boek krijgt u een systematisch commentaar over de bevoegdheden van de gemeenschappen, zoals die vervat zijn in de Grondwet, de bijzondere wetten en nadere uitvoeringsbepalingen.

Sommige van die bevoegdheden zijn al tientallen jaren aan de gemeenschappen toegewezen, andere zijn van recente datum. De meeste zijn echter doorheen de jaren bij de opeenvolgende fasen van de staatshervorming aangepast, gewijzigd of verfijnd als gevolg van de politieke evolutie of van de juridische ervaring met hun toepassing.

Ook deze commentaar is grotendeels gesteund op de parlementaire voorbereiding van de bevoegdheidsverdelende regels, op de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, op de adviespraktijk en de rechtspraak van de Raad van State alsook op gezaghebbende rechtsleer.

Dit boek is het tweede deel van een driedelige, omvattende commentaar op de bevoegdheidsverdeling in het federale België. In juni 2016 verscheen 'De bevoegdheden van de gewesten'. In 2017 verscheen ook het derde boek waarin de zogenaamde transversale bevoegdheden zoals de constitutionele bevoegdheden, de fiscale bevoegdheden, de internationale bevoegdheden, de instrumentele bevoegdheden, … worden onderzocht.

 


Inhoudstafel

Woord vooraf
Disclaimer
Leeswijzer

De culturele aangelegenheden
Michiel Elst
Gert Van der biesen
Jo Baert

Mediadiensten
Jo Baert

Het onderwijs
Brecht Steen

De notie ‘persoonsgebonden aangelegenheden’
Steven Vansteenkiste

Het gezondheidsbeleid
Jeroen Van Nieuwenhove

Het gezinsbeleid
Gianni Loosveldt

Het beleid inzake maatschappelijk welzijn
Tim Opgenhaffen

De organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Jan Velaers

Onthaal en integratie van inwijkelingen
Mieke Van de Putte
Jan Clement

Het beleid inzake personen met een handicap
Gianni Loosveldt

Het bejaardenbeleid
Gianni Loosveldt

De jeugdbescherming
Johan Put
Lien De Geyter

De sociale hulpverlening aan gedetineerden, de juridische eerstelijnsbijstand en de justitiehuizen
Frédéric Vanneste

De gezinsbijslagen
Lien De Geyter

De filmkeuring
Michiel Elst

Het gebruik van de talen
Jan Velaers

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter