Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Gerechtelijke bemiddeling

Disponible
184 p.
2016
Livre
Editor(s): Lancksweerdt Eric
Auteur(s): Bonte Stefaan, Demeyere Thibaut, Hensen Wendy, Lancksweerdt Eric, Raes Sofie, Van de Gehuchte Dirk, Witters Anne-Marie

Dit is het verslagboek van een studienamiddag over de bemiddeling tijdens een gerechtelijke procedure.

Deze zogenaamde “gerechtelijke bemiddeling” wordt in dit boek op een veelzijdige manier belicht. Inzichten vanuit de wetenschap worden gecombineerd met praktische toelichting over concrete projecten. De juridische en de niet-juridische invalshoek krijgen een plaats. De bestaande situatie komt scherp in beeld en toekomstmogelijkheden worden verkend.

Volgende topics komen aan bod:

 • de verhouding tussen rechtspraak, bemiddeling en minnelijke schikking;
 • de resultaten van een grootschalige kwantitatieve en kwalitatieve bevraging over de mogelijkheden en knelpunten van de gerechtelijke bemiddeling;
 • de trajectbemiddeling in het raam van het Fittif-onderzoek (families in transitie, transitie in families);
 • het pilootproject betreffende de doorverwijzing naar bemiddeling in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel;
 • het project trajectbemiddeling in de familierechtbank te Kortrijk;
 • de rol van de vzw Medvocat bij het stimuleren van bemiddeling.

De auteurs van dit boek zijn zowel academici als practici.
 

ISBN 9789048628636 - Numéro de commande 202163103
Gerechtelijke bemiddeling
€ 49,00

Dit is het verslagboek van een studienamiddag over de bemiddeling tijdens een gerechtelijke procedure.

Deze zogenaamde “gerechtelijke bemiddeling” wordt in dit boek op een veelzijdige manier belicht. Inzichten vanuit de wetenschap worden gecombineerd met praktische toelichting over concrete projecten. De juridische en de niet-juridische invalshoek krijgen een plaats. De bestaande situatie komt scherp in beeld en toekomstmogelijkheden worden verkend.

Volgende topics komen aan bod:

 • de verhouding tussen rechtspraak, bemiddeling en minnelijke schikking;
 • de resultaten van een grootschalige kwantitatieve en kwalitatieve bevraging over de mogelijkheden en knelpunten van de gerechtelijke bemiddeling;
 • de trajectbemiddeling in het raam van het Fittif-onderzoek (families in transitie, transitie in families);
 • het pilootproject betreffende de doorverwijzing naar bemiddeling in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel;
 • het project trajectbemiddeling in de familierechtbank te Kortrijk;
 • de rol van de vzw Medvocat bij het stimuleren van bemiddeling.

De auteurs van dit boek zijn zowel academici als practici.
 


Inhoudstafel

Inleiding

Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures: wat, waarom, hoe en waarheen?

1. Inleiding

2. Wat is gerechtelijke bemiddeling (niet)?

3. Het relatieve belang en het groeipotentieel van de gerechtelijke bemiddeling

4. Is het niet te laat om te bemiddelen?

5. Waarom toch nog inzetten op gerechtelijke bemiddeling?

6. Moet vrijwilligheid behouden blijven?

7. De kracht en de eigenheid van rechtspraak, bemiddeling en minnelijke schikkng

8. Criteria voor het bepalen van de keuze tussen rechtspraak, bemiddeling en minnelijke schikking

9. De praktische organisatie

10. Conclusies
 

Een bevraging omtrent de mogelijkheden en knelpunten van gerechtelijke bemiddeling

Inleiding

1. Enquete “justitie en bemiddeling 2015”

2. Resultaten van de enquete

3. Samenvattende beschouwingen, kritische reflectie & alternatieve denkpistes

4. Conclusie
 

Trajectbemiddeling volgens het fittifonderzoek: een pad richting meer doordachte oplossingswegen

1. Status quo inzake informatie over en promotie van (minnelijke)conflictoplossingsmethoden

2. Families in transitie, transitie in families (FittiF)

3. Invulling van trajectbemiddeling volgens FittiF

4. Ervaringen vanuit het FittiF trajectbemiddelingsprogramma

5. Toekomstperspectieven

6. Besluit
 

De schikkingskamer: een pilootproject binnen de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel
 

Het project trajectbemiddeling in de familierechtbank te Kortrijk

1. De informatieverplichting van de familierechter

2. Het project “trajectbemiddeling” aan de familierechtbank te Kortrijk

3. Verloop van de trajectbemiddeling

4. Voorlopige evaluatie van het project en de effecten die ervan uitgaan
 

Vzw Medvocat

1. De bijzondere plaats van de advocaat in de bemiddeling

2. De visie van medvocat op de advocaat-bemiddelaar

3. De visie van medvocat op de rol van de partij-advocaat

4. Collaborative law

5. Besluit

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter