Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Gemeentesecretaris, financieel beheerder en managementteam

Disponible
193 p.
2016
Livre
Auteur(s): Coolsaet Ann, Desmet Stefaan, Van Haegenborgh Geert, Vancleynenbreugel William

In dit boek leert u alles over het statuut, de taken en bevoegdheden van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het managementteam.

ISBN 9789048628520 - Numéro de commande 202161320
Gemeentesecretaris, financieel beheerder en managementteam
€ 85,00
Abonnés € 68,00

In dit boek leert u alles over het statuut, de taken en bevoegdheden van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het managementteam.


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Statuut van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder
Ann Coolsaet

A. Aanstelling
B. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen
C. Adjunct-gemeentesecretaris, vervanging en waarneming van het ambt
D. Evaluatie
E. Tucht
F. Aansprakelijkheid
G. Salaris

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeentesecretaris
William Vancleynenbreugel

A. De gemeentesecretaris in zijn rol als algemeen directeur
B. De gemeentesecretaris als facilitator van de politieke organen
C. Specifieke financiële taken en bevoegdheden van de gemeentesecretaris
D. Andere bevoegdheden van de gemeentesecretaris

Hoofdstuk 3. Taken en bevoegdheden van de financieel beheerder
Stefaan Desmet

A. Inleiding
B. Planningsfase
C. Uitvoeringsfase
D. Evaluatiefase
E. Bijsturingsfase

Hoofdstuk 4. Managementteam
Geert Van Haegenborgh

A. Samenstelling
B. Bevoegdheden
C. Werkwijze
D. Gevolgen van het lidmaatschap van het managementteam
E. Overgangsrecht

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter