Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Brussels Hoofdstedelijk Gewest Online

En ligne
2023

De onlineapplicatie ontsluit alle delen van de reeks Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw – Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevat dus alle wetten, ordonnanties en besluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de ruimtelijke planning in Brussel.

Deze website wordt elke dag bijgewerkt, waardoor u steeds beschikt over de meest actuele informatie. Bovendien wordt u bij elke wijziging of toevoeging op de hoogte gebracht per e-mail.

Bestellen  Demo

Prijs jaarabonnement:

 • enkele login: 262 euro
 • meervoudige login:
  • 2-5 gebruikers: 460 euro
  • 6-10 gebruikers: 977 euro
  • meer dan 10 gebruikers: 1.500 euro
 • login via IP-herkenning: 2.550 euro
 • activering tweede landstaal (Frans): 182 euro

 

Numéro de commande 201111330
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Brussels Hoofdstedelijk Gewest Online
€ 262,00
Produit en ligne

De onlineapplicatie ontsluit alle delen van de reeks Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw – Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevat dus alle wetten, ordonnanties en besluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de ruimtelijke planning in Brussel.

Deze website wordt elke dag bijgewerkt, waardoor u steeds beschikt over de meest actuele informatie. Bovendien wordt u bij elke wijziging of toevoeging op de hoogte gebracht per e-mail.

Bestellen  Demo

Prijs jaarabonnement:

 • enkele login: 262 euro
 • meervoudige login:
  • 2-5 gebruikers: 460 euro
  • 6-10 gebruikers: 977 euro
  • meer dan 10 gebruikers: 1.500 euro
 • login via IP-herkenning: 2.550 euro
 • activering tweede landstaal (Frans): 182 euro

 


Inhoudstafel

- Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
- Brusselse Huisvestingscode
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
- Bouwverordeningen van de Brusselse Agglomeratie
- Milieuvergunning
- Opsporing, vaststelling, vervolging en bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
- Behoud van het onroerend erfgoed
- Toelagen aan particulieren en verenigingen
- ...

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter