Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Themis 97 - Straf- en Strafprocesrecht

Disponible
194 p.
2016
Livre
Editor(s): F. Verbruggen
Auteur(s): Verbruggen Frank
Ouvrage de la collection Themis 2015-2016

Regering Michel I heeft heel wat ingrepen doorgevoerd in het Belgische straf- en strafprocesrecht. Vooral de zogenaamde Potpourri-II-wet heeft een zeer grote weerslag op de strafrechtspraktijk: niet enkel die van hoven en rechtbanken, maar ook die van elk advocatenkantoor.

Themis Straf- en Strafprocesrecht 2015-16 staat grotendeels in functie van die nieuwigheden. Veel praktijkmensen voelen zich namelijk wat ‘overvallen’ door de vlotte invoering, de snelle inwerkingtreding en het beperkt aantal overgangsbepalingen. Om hieraan tegemoet te komen, diepen de Themis-bijdragen enkele voor de praktijk erg belangrijke thema’s grondiger uit.


ISBN 9789048625772 - Numéro de commande 202150100
Themis 97 - Straf- en Strafprocesrecht
€ 50,00

Regering Michel I heeft heel wat ingrepen doorgevoerd in het Belgische straf- en strafprocesrecht. Vooral de zogenaamde Potpourri-II-wet heeft een zeer grote weerslag op de strafrechtspraktijk: niet enkel die van hoven en rechtbanken, maar ook die van elk advocatenkantoor.

Themis Straf- en Strafprocesrecht 2015-16 staat grotendeels in functie van die nieuwigheden. Veel praktijkmensen voelen zich namelijk wat ‘overvallen’ door de vlotte invoering, de snelle inwerkingtreding en het beperkt aantal overgangsbepalingen. Om hieraan tegemoet te komen, diepen de Themis-bijdragen enkele voor de praktijk erg belangrijke thema’s grondiger uit.Inhoudstafel

Europese stukjes in de Potpourri

I. Inleiding
II. Voor het zingen de kerk uit: mislukte toetreding van de EU tot het EVRM
III. Wederzijdse erkenning toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen in de EU
IV. Verplicht rekening houden met veroordelingen in andere lidstaten van de EU
V. Harmonisering recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures
VI. Richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures
VII. Richtlijn onschuldvermoeden en aanwezigheid terechtzitting
VIII. Veralgemeende correctionalisering met zwaardere straffen wanbedrijven: mensenrechtelijke bedenkingen
IX. Het Onmiddellijkheidsbeginsel gereanimeerd? Getuigen- en deskundigenverhoor op de correctionele zitting
X. Het Onmiddellijkheidsbeginsel gereanimeerd (bis): getuigen verplicht ambtshalve horen om vrijspraken om te vormen tot veroordelingen
XI. Het Onmiddellijkheidsbeginsel gereanimeerd (tris): ook bij deskundigen
XII. Het Onmiddellijkheidsbeginsel: gevolgen voor België?
XIII. Ne bis in idem (NBII)-rechtspraak
XIV. Europees aanhoudingsbevel
XV. Internering en vrijlating van gedetineerde geesteszieken
XVI. Besluit: oppassen voor valse noten in het variete, wachten op het Magnum Opus IV

Recente ontwikkelingen inzake hoofdstraffen en inzake opschorting en uitstel

I. Hoofdstraffen

a. Vrijheidsstraf
b. 2014: Twee nieuwe hoofdstraffen voor natuurlijke personen
c. Straf onder elektronisch toezicht
d. Autonome probatiestraf
e. Schema van de drie gemeenschapsgerichte hoofdstraffen

II. Opschorting en uitstel

a. Overzicht van recente wijzigingen van de Probatiewet
b. Opschorting van de uitspraak van de veroordeling
c. Uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf

Stevige verbouwingen in het strafprocesrecht: de procedure met voorafgaande erkenning van schuld, de invoering van conclusietermijnen in strafzaken en een vernieuwd stelsel van rechtsmiddelen

I. Een procedure met voorafgaande erkenning van schuld

a. Beschrijving van het systeem
b. Enkele aspecten in verband met consensualisme

II. Conclusietermijnen en -vormen in strafzaken

a. Dwingende termijnen
b. Dwingende vormen

III. Vernieuwing bij de rechtsmiddelen

a. Hoger beroep
b. Verzet
c. Cassatieberoep

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter