Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De nieuwe wet op de bemiddeling

Disponible
2005
Livre
Auteur(s): Allemeersch Benoît
Dit boek bevat een diepgaande toelichting en bespreking van de nieuwe wet van 21 februari 2005 “tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling” dat verscheen in het Staatsblad van 22 maart 2005, die het voorwerp uitmaakte van een gezamenlijk colloquium van de faculteiten Rechtsgeleerdheid van Gent en Leuven op 18 en 19 mei 2005.
ISBN 9789059589025 - Numéro de commande 202057302
De nieuwe wet op de bemiddeling
€ 29,00

Dit boek bevat een diepgaande toelichting en bespreking van de nieuwe wet van 21 februari 2005 “tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling” dat verscheen in het Staatsblad van 22 maart 2005, die het voorwerp uitmaakte van een gezamenlijk colloquium van de faculteiten Rechtsgeleerdheid van Gent en Leuven op 18 en 19 mei 2005.


Inhoudstafel

1. Bemiddeling: quo vadis? Inleidende beschouwingen bij een colloquium
P. Taelman

2. De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling
B. Allemeersch, B. Gayse en P. Schollen

3. Slotbeschouwing. “Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent” (art. 13 G.W.)
P. Van Orshoven

Bijlagen:

- Uittreksel uit het Gerechtelijk Wetboek: art. 665, 671, 692, 696, 731, 1018, 1724 t/m 1737 + overgangsbepaling

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter