Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

Disponible
151 p.
2015
Livre
Auteur(s): Delbrouck Ivo
Ouvrage de la collection Strafrecht en politierecht

"Dit boek is een prachtige handleiding om inzicht te verwerven doorheen het hele proces inzake 'aanranding van de eerbaarheid' en 'verkrachting'."
IPA Facts (klik hier om te lezen)

In de afgelopen twintig jaar waren in de binnen- en buitenlandse pers regelmatig berichten over ernstige seksuele feiten, vaak met jonge kinderen.

Zedenmisdrijven komen helaas nog steeds veelvuldig voor in onze samenleving. Zij zijn bijzonder omwille van de impact die zij hebben op de diepste menselijke gevoelens van de slachtoffers en tekenen hen vaak voor het leven.

De wetgever heeft in het verleden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd om dergelijke zaken aan te pakken. Toch was er recent nog veel commotie in de media omwille van een vrijspraak voor feiten van voyeurisme. De minister beloofde andermaal de wetgeving aan te passen.

In dit boek worden de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting vanuit zowel theoretisch als praktisch standpunt behandeld. Alle aspecten van zowel straf- als strafprocesrecht worden uitgebreid toegelicht en besproken aan de hand van de rechtspraak en de rechtsleer.

De auteur werpt zich overtuigend op als voorstander van het strafbaar stellen van passief voyeurisme. Ereprocureur des Konings Ivo Delbrouck behaalde de diploma’s licentie in de rechten en in de criminologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was gedurende meer dan dertig jaar actief als parketmagistraat en als lesgever straf- en strafprocesrecht.


 

ISBN 9789048624089 - Numéro de commande 202155102
Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
€ 39,00

"Dit boek is een prachtige handleiding om inzicht te verwerven doorheen het hele proces inzake 'aanranding van de eerbaarheid' en 'verkrachting'."
IPA Facts (klik hier om te lezen)

In de afgelopen twintig jaar waren in de binnen- en buitenlandse pers regelmatig berichten over ernstige seksuele feiten, vaak met jonge kinderen.

Zedenmisdrijven komen helaas nog steeds veelvuldig voor in onze samenleving. Zij zijn bijzonder omwille van de impact die zij hebben op de diepste menselijke gevoelens van de slachtoffers en tekenen hen vaak voor het leven.

De wetgever heeft in het verleden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd om dergelijke zaken aan te pakken. Toch was er recent nog veel commotie in de media omwille van een vrijspraak voor feiten van voyeurisme. De minister beloofde andermaal de wetgeving aan te passen.

In dit boek worden de misdrijven aanranding van de eerbaarheid en verkrachting vanuit zowel theoretisch als praktisch standpunt behandeld. Alle aspecten van zowel straf- als strafprocesrecht worden uitgebreid toegelicht en besproken aan de hand van de rechtspraak en de rechtsleer.

De auteur werpt zich overtuigend op als voorstander van het strafbaar stellen van passief voyeurisme. Ereprocureur des Konings Ivo Delbrouck behaalde de diploma’s licentie in de rechten en in de criminologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was gedurende meer dan dertig jaar actief als parketmagistraat en als lesgever straf- en strafprocesrecht.


 


Inhoudstafel

INLEIDING
DEEL 1. AANRANDING VAN DE EERBAARHEID
1. Het misdrijf
2. De bestanddelen van het misdrijf
3. De wettelijk strafbaar gestelde vormen van aanranding van de eerbaarheid
4. Het begin van uitvoering
5. Het leggen van contacten

DEEL 2. VERKRACHTING
1. Het misdrijf
2. De bestanddelen
3. De poging
4. Het leggen van contacten

DEEL 3. DE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
1. De leeftijd van het slachtoffer
2. Verzwarende omstandigheden in verband met het slachtoffer
3. De hoedanigheid van de dader

DEEL 4. DE OVERIGE OMSTANDIGHEDEN
1. De verzachtende omstandigheden
2. De rechtvaardigingsgronden
3. Gronden van schulduitsluiting
4. De herhaling

DEEL 5. DE STRAFFEN
1. De hoofdstraffen
2. De bijkomende straffen
3. De rechtspersonen

DEEL 6. ENIGE ASPECTEN VAN STRAFPROCESRECHT101
1. Geen klachtdelict
2. De correctionalisering
3. De verjaring
4. De redelijke termijn
5. De extraterritorialiteit
6. Het verhoor
7. Onderzoek aan het lichaam
8. Het DNA-onderzoek
9. Behandeling voor de vonnisgerechten
10. Het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van
een strafbaar feit

DEEL 7. DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter