Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Voordeelpakket "Help! Een crisis" en "Crisis bij de hulpdiensten"

Disponible
2015
Livre
Auteur(s): Bruelemans Bart, Brugghemans Bert, Van Mechelen Ilse

Dit voordeelpakket bevat twee boeken rond crisismanagement:

 • Crisis bij de hulpdiensten
 • Help! Een crisis

Crisis bij de hulpdiensten
Een noodsituatie komt steeds onverwachts. Hulpdiensten en overheden moeten snel en efficiënt reageren. Maar wat is er nodig om tijdens een crisis goed te reageren? Hoe kan samenwerking tussen verschillende disciplines en instanties vlot verlopen? Zijn de huidige structuren, na o.a. de recente brandweerhervorming, in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen?

In het kader van verschillende eindwerken binnen de opleiding Rampenmanagement onderzochten de auteurs van ‘Crisis bij de Hulpdiensten’ verschillende facetten van het Belgische crisislandschap. De auteurs schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek, de randvoorwaarden voor een slagkrachtige organisatie.
 • Wat is er nodig om tijdens een crisis goed te reageren?
 • Hoe ziet de ideale commandostructuur eruit bij grootschalige incidenten? 
 • Biedt het KB Noodplanning voldoende houvast voor gemeenten om te reageren? 
 • Wat is het belang van informatiemanagement in crisissituaties?
 • Hoe kan de overheid zich beter organiseren op het vlak van noodsituatiemanagement?

Een samenvatting van hun bevindingen vindt u in dit boek. Met een kritische blik analyseren ze de huidige situatie en formuleren ze actiepunten voor de toekomst.
Kortom: Crisis bij de hulpdiensten zorgt voor een frisse kijk op het noodsituatiemanagement in België en zorgt ervoor dat het debat over de toekomst ervan geopend is.


Help! Een crisis

Een crisis komt altijd als een dief in de nacht.  Hoe vakbekwaam of getraind je als professional ook bent, iedere crisis kent onverwachte aspecten en wendingen. Tijdens een crisis is samenwerking cruciaal. Daarom is het belangrijk om te kunnen terugvallen op een proces dat door alle betrokkenen gekend is. Het IBOBBO-model biedt die houvast.

Binnen dit model doorloopt iedereen die betrokken is bij crisismanagement zes noodzakelijke fases om een crisis effectief aan te pakken: informatiegaring, beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming, bevelvoering en opvolging.

Hoe u dit in de praktijk toepast? Ilse Van Mechelen, Bert Brugghemans, en Bart Bruelemansleggen het uit in ‘Help! Een crisis’. Stap voor stap en aan de hand van concrete voorbeelden leert u wat u moet doen in elke fase. Handige schema’s, checklists en een bijhorende website zorgen ervoor dat dit boek u ook tijdens de crisis de nodige steun geeft.

Een aanrader voor iedereen die bezig is met noodplanning en die crisissen beleidsmatig, strategisch of operationeel wil aanpakken.


Numéro de commande 202151324
Voordeelpakket "Help! Een crisis" en "Crisis bij de hulpdiensten"
€ 45,00

Dit voordeelpakket bevat twee boeken rond crisismanagement:

 • Crisis bij de hulpdiensten
 • Help! Een crisis

Crisis bij de hulpdiensten
Een noodsituatie komt steeds onverwachts. Hulpdiensten en overheden moeten snel en efficiënt reageren. Maar wat is er nodig om tijdens een crisis goed te reageren? Hoe kan samenwerking tussen verschillende disciplines en instanties vlot verlopen? Zijn de huidige structuren, na o.a. de recente brandweerhervorming, in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen?

In het kader van verschillende eindwerken binnen de opleiding Rampenmanagement onderzochten de auteurs van ‘Crisis bij de Hulpdiensten’ verschillende facetten van het Belgische crisislandschap. De auteurs schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek, de randvoorwaarden voor een slagkrachtige organisatie.
 • Wat is er nodig om tijdens een crisis goed te reageren?
 • Hoe ziet de ideale commandostructuur eruit bij grootschalige incidenten? 
 • Biedt het KB Noodplanning voldoende houvast voor gemeenten om te reageren? 
 • Wat is het belang van informatiemanagement in crisissituaties?
 • Hoe kan de overheid zich beter organiseren op het vlak van noodsituatiemanagement?

Een samenvatting van hun bevindingen vindt u in dit boek. Met een kritische blik analyseren ze de huidige situatie en formuleren ze actiepunten voor de toekomst.
Kortom: Crisis bij de hulpdiensten zorgt voor een frisse kijk op het noodsituatiemanagement in België en zorgt ervoor dat het debat over de toekomst ervan geopend is.


Help! Een crisis

Een crisis komt altijd als een dief in de nacht.  Hoe vakbekwaam of getraind je als professional ook bent, iedere crisis kent onverwachte aspecten en wendingen. Tijdens een crisis is samenwerking cruciaal. Daarom is het belangrijk om te kunnen terugvallen op een proces dat door alle betrokkenen gekend is. Het IBOBBO-model biedt die houvast.

Binnen dit model doorloopt iedereen die betrokken is bij crisismanagement zes noodzakelijke fases om een crisis effectief aan te pakken: informatiegaring, beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming, bevelvoering en opvolging.

Hoe u dit in de praktijk toepast? Ilse Van Mechelen, Bert Brugghemans, en Bart Bruelemansleggen het uit in ‘Help! Een crisis’. Stap voor stap en aan de hand van concrete voorbeelden leert u wat u moet doen in elke fase. Handige schema’s, checklists en een bijhorende website zorgen ervoor dat dit boek u ook tijdens de crisis de nodige steun geeft.

Een aanrader voor iedereen die bezig is met noodplanning en die crisissen beleidsmatig, strategisch of operationeel wil aanpakken.


Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter