Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Het autonoom gemeentebedrijf

Disponible
112 p.
2014
Livre
Auteur(s): Diepvens Niels, Evens Bram, Matheï Steven
Ouvrage de la collection Praktijkreeks Lokale Besturen

Wat is een autonoom gemeentebedrijf? Wat zijn de voor- of nadelen ervan?  Hoe werkt een autonoom gemeentebedrijf?

Dit boek geeft u een duidelijk antwoord. Als lezer wordt u stap voor stap geïnformeerd over de basisregels die bij het oprichten, beheren en opheffen van een autonoom gemeentebedrijf van belang zijn.

De vele schema's en antwoorden op "frequently asked questions" zijn daarbij zeer verhelderend.

Doorheen de verschillende hoofdstukken wordt geput uit de verscheiden ervaring van de drie auteurs, die elk vanuit een verschillende professionele invalshoek een meerwaarde betekenen voor dit boek.

Auteurs
Bram Evens
is master in de rechten en studeerde aan de K.U.Leuven en de University of Edinburgh. Hij werkt als jurist bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur waar hij onder meer lokale besturen adviseert over de organisatie en werking van autonome gemeentebedrijven en tevens toezichtsdossiers over deze materie behandelt. Daarnaast spreekt hij op seminaries over gemeentelijke verzelfstandiging.

Niels Diepvens is master in de rechten en bezit aanvullende diploma's in het fiscaal recht en het vennootschapsrecht. Hij werkt als mandaatassistent fiscaal recht aan de Universiteit Hasselt, waar hij een proefschrift voorbereidt over de Internationale rechtshulp in het fiscaal (straf)recht en de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Daarnaast is hij auteur van verschillende artikelen in diverse juridische tijdschriften en spreker op congressen en seminaries.

Steven Matheï is burgemeester van de stad Peer en advocaat. Hij is gespecialiseerd in rechtspersonenrecht en fiscaal recht en werkt zowel voor non-profit instellingen als overheden. Daarnaast is hij verbonden aan Universiteit Hasselt. Hij verzorgt regelmatig seminaries rond rechtspersonenrecht -gerelateerde en fiscale topics.


INHOUDSTAFEL

ISBN 9789048619825 - Numéro de commande 202141323
Het autonoom gemeentebedrijf
€ 35,00
Abonnés € 32,00

Wat is een autonoom gemeentebedrijf? Wat zijn de voor- of nadelen ervan?  Hoe werkt een autonoom gemeentebedrijf?

Dit boek geeft u een duidelijk antwoord. Als lezer wordt u stap voor stap geïnformeerd over de basisregels die bij het oprichten, beheren en opheffen van een autonoom gemeentebedrijf van belang zijn.

De vele schema's en antwoorden op "frequently asked questions" zijn daarbij zeer verhelderend.

Doorheen de verschillende hoofdstukken wordt geput uit de verscheiden ervaring van de drie auteurs, die elk vanuit een verschillende professionele invalshoek een meerwaarde betekenen voor dit boek.

Auteurs
Bram Evens
is master in de rechten en studeerde aan de K.U.Leuven en de University of Edinburgh. Hij werkt als jurist bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur waar hij onder meer lokale besturen adviseert over de organisatie en werking van autonome gemeentebedrijven en tevens toezichtsdossiers over deze materie behandelt. Daarnaast spreekt hij op seminaries over gemeentelijke verzelfstandiging.

Niels Diepvens is master in de rechten en bezit aanvullende diploma's in het fiscaal recht en het vennootschapsrecht. Hij werkt als mandaatassistent fiscaal recht aan de Universiteit Hasselt, waar hij een proefschrift voorbereidt over de Internationale rechtshulp in het fiscaal (straf)recht en de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Daarnaast is hij auteur van verschillende artikelen in diverse juridische tijdschriften en spreker op congressen en seminaries.

Steven Matheï is burgemeester van de stad Peer en advocaat. Hij is gespecialiseerd in rechtspersonenrecht en fiscaal recht en werkt zowel voor non-profit instellingen als overheden. Daarnaast is hij verbonden aan Universiteit Hasselt. Hij verzorgt regelmatig seminaries rond rechtspersonenrecht -gerelateerde en fiscale topics.


INHOUDSTAFEL


Inhoudstafel

HOOFDSTUK 1. WAT IS EEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF?
I. Profielschets
II. Mogelijke activiteiten van een autonoom gemeentebedrijf
III. Voor – en nadelen

HOOFDSTUK 2. OPRICHTING
I. Eerste fase: het verslag
II. Tweede fase: de oprichtingsbeslissing
III. Derde fase: goedkeuring door de vlaamse regering
IV. Vierde fase: de beheersovereenkomst

HOOFDSTUK 3. WERKING EN ORGANEN
I. Statuten
II. Organen
III. Verhouding met de gemeente

HOOFDSTUK 4. PERSONEEL
I. Situering
II. Regelgevend kader

HOOFDSTUK 5. FINANCIEEL BEHEER
I. Nieuwe regelgeving
II. Meerjarenplan en budget
III. Jaarrekening4
IV. Boekhouding
VI. Bijzondere autonome gemeentebedrijven

HOOFDSTUK 6. HET FISCALE LUIK
I. Fiscaliteit bij autonome gemeentebedrijven

HOOFDSTUK 7. PARTICIPATIES

HOOFDSTUK  8. BESTUURLIJK TOEZICHT
I. Wat is bestuurlijk toezicht?
II. Wie is de toezichthoudende overheid?
III.  Algemeen toezicht
IV. Goedkeuringstoezicht
V. Dwangtoezicht

HOOFDSTUK 9. EXTERNE AUDIT
I. Situering
II. Krachtlijnen

HOOFDSTUK 10. ONTBINDING EN VEREFFENING


Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter