Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Meerderjarige beschermde personen

Disponible
536 p.
2014
Livre
Editor(s): P. Senaeve, F. Swennen en G. Verschelden
Auteur(s): Bael Jan, Goffin Tom, Mevesen Beatrijs, Mosselmans Sven, Rotthier Kristiaan, Scheers Dirk, Senaeve Patrick, Swennen Frederik, Van Thienen Annette, Verschelden Gerd, Wuyts Tim, Wylleman Annelies

Dit verslagboek van een reeks studiedagen in het voorjaar van 2014 is gewijd aan de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Die wet heeft de diverse statuten voor beschermde meerderjarigen vervangen door één enkel beschermingsstatuut – voor zogenaamde beschermde personen – en de rechterlijke bescherming aangevuld met een wettelijke regeling van buitengerechtelijke bescherming, via lastgeving.

Het boek kwam tot stand op basis van een samenwerking van de professoren familierecht van de drie grote Vlaamse rechtsfaculteiten (Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven; Frederik Swennen, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, Universiteit Antwerpen en Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent) met het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters (KVVP) en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Dit boek bevat naast grondige rechtsgeleerde bijdragen ook modellen en de gecoördineerde wettekst. Het vormt aldus een referentiewerk dat als basis kan dienen om de nieuwe beschermingsregels in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever toe te passen.

ISBN 9789048605309 - Numéro de commande 202142201
Meerderjarige beschermde personen
€ 90,00

Dit verslagboek van een reeks studiedagen in het voorjaar van 2014 is gewijd aan de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Die wet heeft de diverse statuten voor beschermde meerderjarigen vervangen door één enkel beschermingsstatuut – voor zogenaamde beschermde personen – en de rechterlijke bescherming aangevuld met een wettelijke regeling van buitengerechtelijke bescherming, via lastgeving.

Het boek kwam tot stand op basis van een samenwerking van de professoren familierecht van de drie grote Vlaamse rechtsfaculteiten (Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KU Leuven; Frederik Swennen, Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, Universiteit Antwerpen en Gerd Verschelden, Instituut voor Familierecht, UGent) met het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters (KVVP) en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Dit boek bevat naast grondige rechtsgeleerde bijdragen ook modellen en de gecoördineerde wettekst. Het vormt aldus een referentiewerk dat als basis kan dienen om de nieuwe beschermingsregels in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever toe te passen.


Inhoudstafel

DEEL 1. INLEIDING EN HISTORIEK VAN DE WET
Hoofdstuk I. Historiek
Hoofdstuk II. Hoofdtrekken

DEEL 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WET
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Beschermde personen
Hoofdstuk III. Wilsonbekwaamheid
Hoofdstuk IV. Besluit

DEEL 3. BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING
Hoofdstuk I. Situering
Hoofdstuk II. De lastgeving als instrument van de buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk III. De inhoud van de lastgeving bedoeld als buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk IV. De uitvoering van de lastgeving bedoeld als buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk V. Einde van de buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk VI. Sanctieregeling
Hoofdstuk VII. Evaluatie
Hoofdstuk VIII. Model

DEEL 4. ONBEKWAAMHEID – DE PERSOON
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Rechterlijke bescherming m.b.t. de persoon
Hoofdstuk III. Onbekwaamverklaring voor persoonlijke rechtshandelingen in een afzonderlijk deel van de beschikking
Hoofdstuk IV. De verwezenlijking van persoonlijke rechtshandelingen door of voor de beschermde persoon
Hoofdstuk V. Conclusie

DEEL 5. ONBEKWAAMHEID – DE GOEDEREN
Hoofdstuk I. Beginselen
Hoofdstuk II. Definities
Hoofdstuk III. Vermogensbeheer onder rechterlijke bescherming

DEEL 6. HET BEWIND: WERKING EN ORGANISATIE
Hoofdstuk I. Situering
Hoofdstuk II. Het bewind
Hoofdstuk III. De werking van het bewind
Hoofdstuk IV. Het einde van het bewind
Hoofdstuk V. Conclusie

DEEL 7. SANCTIONERING BIJ ONBEKWAAMHEID EN BEWIND
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. Sanctionering van handelingen gesteld door de beschermde persoon
Hoofdstuk III. Sanctionering bij miskenning van een pleegvorm door de bewindvoerder
Hoofdstuk IV. Sanctionering van tekortkomingen in de uitoefening van de opdracht van bewindvoerder en vertrouwenspersoon

DEEL 8. DE RECHTSPLEGINGEN
Hoofdstuk I. Bijzondere rechtspleging in het Gerechtelijk Wetboek
Hoofdstuk II. Buitengerechtelijke bescherming
Hoofdstuk III. Voor de rechterlijke bescherming
Hoofdstuk IV. De rechterlijke bescherming
Hoofdstuk V. Catalogus van procedures
Hoofdstuk VI. Modellen

DEEL 9. DE INWERKINGTREDING EN HET OVERGANGSRECHT
Hoofdstuk I. Inwerkingtreding
Hoofdstuk II. Overgangsrecht

DEEL 10. HET OPSTELLEN VAN GENEESKUNDIGE VERKLARINGEN
Hoofdstuk I. Inleiding
Hoofdstuk II. De omstandige geneeskundige verklaring
Hoofdstuk III. De arts-deskundige
Hoofdstuk IV. Artikel 492/5 van het Burgerlijk Wetboek
Hoofdstuk V. Slotbeschouwingen

DEEL 11. HET OPSTELLEN VAN DE VERSLAGEN
Hoofdstuk I. Algemeen
Hoofdstuk II. Bijstand en verslaggeving
Hoofdstuk III. Vertegenwoordiging en verslaggeving
Hoofdstuk IV. De verslaggeving door de ouder(s)-bewindvoerder
Hoofdstuk V. Kort besluit
Hoofdstuk VI. Tabellen
Hoofdstuk VII. Modellen

DEEL 12. ASPECTEN VAN VERMOGENSPLANNING
Hoofdstuk I. Het testament
Hoofdstuk II. De schenking
Hoofdstuk III. Andere uiterste wilsbeschikkingen dan het testament
Hoofdstuk IV. Het huwelijkscontract en de wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel

BIJLAGE. GECOORDINEERDE WETTEKST

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter