Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Themis 88 - Jeugdbeschermingsrecht

Disponible
106 p.
2014
Livre
Editor(s): J. Put
Auteur(s): Deridder Jim, Put Johan, Smets S, Tans A., Van Schoubroeck Caroline
Ouvrage de la collection Themis
In dit boek vergelijken prof. Johan Put en mevr. Sofie Smets ongepubliceerde rechtspraak van de Nederlandstalige Brusselse jeugdrechtbank met gepubliceerde rechtspraak. Dat doen ze zowel thematisch als op het gebied van de motivering.

Vervolgens bespreekt mr. Jim Deridder de orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijsrecht. Die maatregelen leiden steeds vaker tot discussie en werden nog heel recent hervormd.

Eveneens actueel is de aanpak van kindermishandeling. Enerzijds is er een wijziging van artikel 458bis Strafwetboek. Anderzijds zijn er vernieuwende praktijkinitiatieven op het snijveld van justitie en hulpverlening. Prof. Johan Put en mevr. Anne Tans belichten dit thema vanuit het perspectief van het beroepsgeheim.

Tot slot gaat prof. Caroline Van Schoubroeck in op de verhouding tussen verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht. In de praktijk rijzen veel vragen en problemen over de afhandeling van schade, veroorzaakt door een als misdrijf omschreven feit gepleegd door een minderjarige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer dader-slachtofferbemiddeling leidt tot afspraken over schadevergoeding. Deze problematiek wordt nu voor het eerst systematisch besproken.


ISBN 9789048601226 - Numéro de commande 202130086
Themis 88 - Jeugdbeschermingsrecht
€ 40,00

In dit boek vergelijken prof. Johan Put en mevr. Sofie Smets ongepubliceerde rechtspraak van de Nederlandstalige Brusselse jeugdrechtbank met gepubliceerde rechtspraak. Dat doen ze zowel thematisch als op het gebied van de motivering.

Vervolgens bespreekt mr. Jim Deridder de orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijsrecht. Die maatregelen leiden steeds vaker tot discussie en werden nog heel recent hervormd.

Eveneens actueel is de aanpak van kindermishandeling. Enerzijds is er een wijziging van artikel 458bis Strafwetboek. Anderzijds zijn er vernieuwende praktijkinitiatieven op het snijveld van justitie en hulpverlening. Prof. Johan Put en mevr. Anne Tans belichten dit thema vanuit het perspectief van het beroepsgeheim.

Tot slot gaat prof. Caroline Van Schoubroeck in op de verhouding tussen verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht. In de praktijk rijzen veel vragen en problemen over de afhandeling van schade, veroorzaakt door een als misdrijf omschreven feit gepleegd door een minderjarige. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer dader-slachtofferbemiddeling leidt tot afspraken over schadevergoeding. Deze problematiek wordt nu voor het eerst systematisch besproken.Inhoudstafel

 Rechtspraak in het jeugdbeschermingsrecht: een juridisch-empirische analyse

i. Onderzoeksopzet

ii. Thematisch overzicht: gepubliceerde versus onuitgegeven rechtspraak

iii. Motivering van de uitspraak

iv. Conclusie

 

Orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijs

i. Ordemaatregelen, maatregelen van orde en tuchtmaatregelen in het onderwijs. een sui-generis-regeling

ii. Het supranationaal rechtskader

iii. Basisonderwijs

iv. Secundair onderwijs

v. Besluit


Horen, zien en handelen: beroepsgeheim en kindermishandeling

i. Inleiding

ii. Spreekrecht en spreekplicht: het beroepsgeheim

iii. Samenwerking zorgverlening-justitie: protocol van moed

iv. Conclusies


Verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht: een moeilijke verhouding?

i. Inleiding

ii. Grenzen aan de dekking van aansprakelijkheid

iii. Terugvordering van de minderjarige?

iv. Verjaring

v. Enkele heikele punten uit de praktijk

 

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter