Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

De concurrentiedialoog

Disponible
2014
Livre
Auteur(s): Debièvre Jens, D'Hooghe David, Kiekens Nathanaelle, Leus Kaat, Nagelkerke Marijke, Ongena Frederick, Verlinden Annelies

Aanbestedende overheden beschikken over diverse gunningsprocedures om hun projecten aan te besteden. Bij complexe of meer innovatieve projecten (IT-projecten, projecten met private financiering, innovatieve projecten, grote infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkelingen) wordt al snel teruggegrepen naar de onderhandelingsprocedure.

Het gebruik van die procedure ligt echter niet voor de hand. De wetgever voerde daarom de concurrentiedialoog in als gunningsprocedure voor bijzonder complexe projecten. In tegenstelling tot ons omringende landen is deze procedure nog steeds weinig gekend, en daardoor ook weinig toegepast.

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek belicht alle facetten van deze procedure.

ISBN 9789048604616 - Numéro de commande 202141302
De concurrentiedialoog
€ 52,00
Abonnés € 39,00

Aanbestedende overheden beschikken over diverse gunningsprocedures om hun projecten aan te besteden. Bij complexe of meer innovatieve projecten (IT-projecten, projecten met private financiering, innovatieve projecten, grote infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkelingen) wordt al snel teruggegrepen naar de onderhandelingsprocedure.

Het gebruik van die procedure ligt echter niet voor de hand. De wetgever voerde daarom de concurrentiedialoog in als gunningsprocedure voor bijzonder complexe projecten. In tegenstelling tot ons omringende landen is deze procedure nog steeds weinig gekend, en daardoor ook weinig toegepast.

Dit boek uit de Administratieve Rechtsbibliotheek belicht alle facetten van deze procedure.


Inhoudstafel

De concurrentiedialoog: een inleidende situering
door Steven Van Garsse

Inleiding
1. De gunningsprocedures bij overheidsopdrachten
2. De toepassingsvoorwaarden van de concurrentiegerichte dialoog
2. Slotbeschouwingen


Marktverkenning en concurrentiedialoog: het overbruggen van de kenniskloof
door Jens Debièvre

1. De kenniskloof overbruggen
2. De nieuwe regelgeving m.b.t. de marktverkenning
3. De marktverkenning in de concurrentiedialoog
4. De marktverkenning in de onderhandelingsprocedure
5. Besluit


Het verloop van de concurrentiedialoog
door Annelies Verlinden

Inleiding
1. Regelgevend kader
2. Toepassingsgebied
3. Verloop van de concurrentiedialoog
4. Slotbeschouwingen


De concurrentiegerichte dialoog in Nederland
door Marijke Nagelkerke

1.  Inleiding
2.  De wijze van implementatie van de richtlijn 2004/18/EG
3.  Toepassing concurrentiegerichte dialoog
4.  Leerervaringen
5.  Dilemma’s
5. Conclusie

De concurrentiedialoog en de aansprakelijkheid bij het afbreken van de procedure
door Kaat Leus en Frederick Ongena

Inleiding 
1. Situering van de concurrentiedialoog en verloop van de procedure
2. Mogelijkheid tot stopzetten van de concurrentiedialoog
3.  Aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid bij stopzetten van de procedure
4.  Conclusie

Valt de knoop van concurrentiedialoog en onderhandelingsprocedure ooit te ontwarren?
door David D'Hooghe en Nathanaëlle Kiekens

Inleiding
1. Regeling voor de klassieke sectoren
2. Nutssectoren (speciale sectoren)
3. Defensie en veiligheid
4. Nieuwe Europese richtlijnen
5. Besluit

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter