Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking

Disponible
475 p.
2013
Livre
Editor(s): J. Dujardin, W. Somers
Auteur(s): De Somer Stéphanie, Deblèvre J., Peeters Bruno, Pycke G., Rasschaert Wim, Van Garsse Steven, Vandendriessche Frederik, Vastmans S., Wauters Kris
In deze publicatie wordt getracht het verschijnsel van de gemeentelijke verzelfstandiging te belichten vanuit verschillende invalshoeken en als het ware een thematische dwarsdoorsnede te maken.

Zo wordt ingegaan op:
- de verschillende verzelfstandigingsvormen
- de oprichting, de toetreding en de uitbreiding van de organisatievormen
- de duur en het einde van de betrokken verzelfstandigingsvormen
- de werking en de organen
- de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten 
- de filialisering en het nemen van participaties
- het personeelsstatuut
- de reglementering overheidsopdrachten
- het goederenrecht, de fiscaliteit en het begrotings- en boekhoudrecht
- formele motivering, openbaarheid van bestuur en de taalwetgeving
- het bestuurlijk toezicht
- bijzondere vormen van lokale verzelfstandiging
ISBN 9789048617630 - Numéro de commande 202131321
Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking
€ 145,00
Abonnés € 133,00

In deze publicatie wordt getracht het verschijnsel van de gemeentelijke verzelfstandiging te belichten vanuit verschillende invalshoeken en als het ware een thematische dwarsdoorsnede te maken.

Zo wordt ingegaan op:
- de verschillende verzelfstandigingsvormen
- de oprichting, de toetreding en de uitbreiding van de organisatievormen
- de duur en het einde van de betrokken verzelfstandigingsvormen
- de werking en de organen
- de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten 
- de filialisering en het nemen van participaties
- het personeelsstatuut
- de reglementering overheidsopdrachten
- het goederenrecht, de fiscaliteit en het begrotings- en boekhoudrecht
- formele motivering, openbaarheid van bestuur en de taalwetgeving
- het bestuurlijk toezicht
- bijzondere vormen van lokale verzelfstandiging


Inhoudstafel

Hoofdstuk 1. Inleiding

Hoofdstuk 2. De organisatievormen
A. Inleiding
B. Intern verzelfstandigde agentschappen
C. Autonome gemeentebedrijven (AGB's)
D. Extern verzelfstandigde agentschappen in private rechtsvorm
E. Interlokale vereniging
F. Projectvereniging
G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging

Hoofdstuk 3. Oprichting, toetreding en uitbreiding
A. Inleiding
B. Afweging en motivering
C. Oprichtingsformaliteiten voor de gemeentelijk interne verzelfstandiging
D. Oprichtingsformaliteiten voor de gemeentelijk externe verzelfstandiging

Hoofdstuk 4. Bestaansduur en beëindiging
A. Beperkte versus onbeperkte bestaansduur
B. De bestaansduur
C. De (voortijdige) beëindiging

Hoofdstuk 5. Organen
A. Interne verzelfstandiging
B. Externe verzelfstandiging

Hoofdstuk 6. Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten
A. Inleiding
B. Definitie
C. Eigenschappen
D. Rechtsaard
E. De beheers- of de samenwerkingsovereenkomst in het raam van de gemeentelijke verzelfstandiging

Hoofdstuk 7. Participaties
A. Participaties met en zonder overdracht van bevoegdheid: situering
B. Overzicht van de participatiemogelijkheden per verzelfstandigingsvorm
C. Participaties op grond van andere specifieke decretale of wettelijke machtigingen

Hoofdstuk 8. Personeel
A. Inleiding
B. Het syndicaal overleg en het verband met de rechtspositieregeling
C. De lokale autonomie inzake personeel
D. Het GIVA
E. Het AGB
F. Het GEVA
G. De interlokale vereniging
H. De projectvereniging
I. De dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging

Hoofdstuk 9. Overheidsopdrachten
A. Inleidend kader
B. Verzelfstandigde entiteiten en de wetgeving overheidsopdrachten

Hoofdstuk 10. Goederenrecht
A. Inleiding
B. Het statuut en onderscheid van de goederen
C. De verkrijging, het beheer en de vervreemding

Hoofdstuk 11. Fiscale aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging
Inleiding
A. Intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) - gewone gemeentebedrijven
B. Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA'S) in publiekrechtelijke vorm - het autonoom gemeentebedrijf
C. Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm: vennootschap, vennootschap met sociaal oogmerk, vzw en private stichting
D. Filialisering
E. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Besluit

Hoofdstuk 12. Budget, jaarrekening, boekhouding en financiële controle
A. Inleiding
B. Interne verzelfstandiging
C. Externe verzelfstandiging

Hoofdstuk 13. De toepasselijkheid van algemene bestuursrechtelijke regimes op de gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
A. Rechtsbescherming verleend door de Raad van State: artikel 14, § 1 RvS-wet
B. Formele motiveringsplicht
C. Openbaarheid van bestuursdocumenten
D. Klachtenbehandeling en ombudsdiensten
E. Bestuurstaalwetgeving

Hoofdstuk 14. Bestuurlijk toezicht
A. Inleiding
B. Bestuurlijk toezicht op de gemeentelijke verzelfstandigingsvormen
C. Bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Hoofdstuk 15. Bijzondere vormen van lokale verzelfstandiging
A. Inleiding
B. Bijzondere vormen van gemeentelijke verzelfstandiging
C. Bijzondere vormen van intergemeentelijke samenwerking

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter