Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Patrimonium 2022

Disponible
2022
Livre
Editor(s): Declerck Charlotte, Mosselmans Sven
Auteur(s): Appermont Niels, Aughuet Charlotte, Berry Elsa, Boone Katrijn, Casman Helene, Cerulus Ulrike, Ghysens Annick, Hayward Andy, Maelfait Ann, Monk Daniel, Thijs Hannelore, Van den Bossche Aloïs, Van Doninck Jachin, Van Thienen Annette, Vanhove Jessica, Vanthienen Carolyn, Verbeke Alain-Laurent, Verstappen L.C.A. (Leon), Wuyts Tim
Ouvrage de la collection Patrimonium

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2022 vormt het zeventiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2022 beslaat de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek. In het derde deel worden zes actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2022 komen Engeland en Wales, Frankrijk en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de codificatie van het familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2022 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

ISBN 9789048644889 - Numéro de commande 202226302
Patrimonium 2022
€ 112,00
Abonnés € 90,00

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2022 vormt het zeventiende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2022 beslaat de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de wet van 19 januari 2022 houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het Burgerlijk Wetboek. In het derde deel worden zes actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2022 komen Engeland en Wales, Frankrijk en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de codificatie van het familiaal vermogensrecht geformuleerd.

Patrimonium 2022 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.


Inhoudstafel

Deel 1. Kroniek van het familiaal vermogensrecht

Deel 2. Wetgeving en wetsvoorstellen

Deel 3. Vraagpunten uit de praktijk

Deel 4. Een blik over de grenzen

Epiloog

Cette page est en construction.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter