Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

Burgerlijk Recht Bijzondere Wetgeving geannoteerd 2022-2023

Disponible
1.584 p.
2022
Livre
Editor(s): Dambre Maarten, Verschelden Gerd
Auteur(s): Baumans Hendrik, Burssens Frank, Creyf Kurt, De Graeve Zenzi, De Groote Els, Decock Geert, Degeest Ghijsbrecht, Dumortier Jos, Fiten Bernd, Heylen Steve, Jocqué Geert, Mombaerts Sofie, Nys Herman, Rogge Laure, Snaet Steven, Stassijns Eric, Van de Putte Mieke, Van de Voorde Johan, Van Rumst Sofie, Vandamme Stijn, Tom Vandromme, Vanhellemont Anna, Verhellen Jinske, Vermeir Diederik, Vits Patrick
Ouvrage de la collection Geannoteerde wetboeken

Het voorliggend geannoteerd wetboek Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.
 
De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de belangrijkste bijzondere wetgeving inzake burgerlijk recht (bijgewerkt t.e.m. BS 20 juli 2022). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste (cassatie)rechtspraak en rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

>> Promopakket wetboeken Burgerlijk Recht 2022-2023 beschikbaar: € 344 i.p.v. € 458 incl. btw.

ISBN 9789048644582 - Numéro de commande 202222103
Burgerlijk Recht Bijzondere Wetgeving geannoteerd 2022-2023
€ 229,00
Abonnés € 172,00

Het voorliggend geannoteerd wetboek Burgerlijk Recht - Bijzondere Wetgeving beoogt een praktisch werkinstrument te zijn voor de juridische praktijk.
 
De gebruiker ervan krijgt niet alleen de geactualiseerde tekst van de belangrijkste bijzondere wetgeving inzake burgerlijk recht (bijgewerkt t.e.m. BS 20 juli 2022). Aan de hand van annotaties onder elk wetsartikel krijgt men een overzicht van de belangrijkste (cassatie)rechtspraak en rechtsliteratuur die de gebruiker kunnen helpen een juridisch probleem verder uit te diepen en te onderzoeken.

>> Promopakket wetboeken Burgerlijk Recht 2022-2023 beschikbaar: € 344 i.p.v. € 458 incl. btw.


Inhoudstafel

I. PERSONEN- EN FAMILIERECHT
Adoptie
Afstamming
Alimentatie
Bekwaamheid minderjarigen
Bescherming van persoonsgegevens
Bevolking
Burgerlijke stand
Geesteszieken
Huwelijksvermogensstelsels
Jeugdbescherming en -bijstand
Medisch recht
Nationaliteit
Onbekwamen

II. GOEDERENRECHT
Bodemsanering en -bescherming
Bossen
Opstal en erfpacht
Ruilverkaveling
Veldwetboek

III. CONTRACTEN
Consumentenrecht en Marktpraktijken
Handelshuur
Koop
Pacht
Verjaring
Wonen
Woningbouw
Woninghuur

IV. AANSPRAKELIJKHEID

V. BEROEPEN
Algemeen
Ambachtslieden
Architecten
Bedrijfsjuristen
Landmeter-experten
Notarissen
Vastgoedmakelaars

Bekijk hier de volledige inhoudstafel

Cette page est en construction.

Tom Vandromme is post-doc. navorser Universiteit Antwerpen.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter