Votre navigateur est obsolète. Mettez votre navigateur à jour pour une meilleur expérience sur ce site web.

25 jaar Vlaamse Wooncode - 1 jaar Vlaamse Codex Wonen van 2021

Disponible
342 p.
2022
Livre
Editor(s): Hubeau Bernard, Vandromme Tom
Auteur(s): Dambre Maarten, Deweer Paul, Godart Victor, Hubeau Bernard, Meys Shana, Smets Anita, Van Garsse Steven, Vanderbiesen Kristiaan, Tom Vandromme, Vermeir Diederik, Verschave Alexander, Verscheure Erika, Verstraete Jana
Ouvrage de la collection Zakenrecht

In 1997 werd de Vlaamse Wooncode afgekondigd die inmiddels met ingang van 1 januari 2021 werd omgevormd tot de Vlaamse Codex Wonen van 2021. In 2022 ‘vieren’ we dus de 25ste verjaardag van de Vlaamse Wooncode en de eerste verjaardag van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Sinds 1997 kijken we om de vijf jaar terug op de ontwikkelingen in het Vlaamse woonbeleid en het woonrecht. Ook nu is dit aangewezen, want de afgelopen vijf jaar heeft de decreetgever – zoals inmiddels gebruikelijk – niet stilgezeten.
In dit boek bekijken de auteurs of het basisdecreet inzake wonen nog goed in elkaar zit, dan wel of er (dringend) bijsturingen nodig zijn om het grondrecht op wonen voor iedereen te garanderen.
De gebruikelijke thema's komen aan bod: de woningkwaliteitsbewaking, het sociale huurstelsel, de sociale eigendomsverwerving, de premies en tegemoetkomingen, het lokale woonbeleid.
Maar daarnaast werpen we ook een blik op een aantal nieuwe ontwikkelingen: de vorming van de woonmaatschappijen, het gemeenschappelijk wonen, de link tussen de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Vlaams Woninghuurdecreet en de aanpak van discriminatie op de huurmarkt.

ISBN 9789048644940 - Numéro de commande 202222500
25 jaar Vlaamse Wooncode - 1 jaar Vlaamse Codex Wonen van 2021
€ 75,00

In 1997 werd de Vlaamse Wooncode afgekondigd die inmiddels met ingang van 1 januari 2021 werd omgevormd tot de Vlaamse Codex Wonen van 2021. In 2022 ‘vieren’ we dus de 25ste verjaardag van de Vlaamse Wooncode en de eerste verjaardag van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Sinds 1997 kijken we om de vijf jaar terug op de ontwikkelingen in het Vlaamse woonbeleid en het woonrecht. Ook nu is dit aangewezen, want de afgelopen vijf jaar heeft de decreetgever – zoals inmiddels gebruikelijk – niet stilgezeten.
In dit boek bekijken de auteurs of het basisdecreet inzake wonen nog goed in elkaar zit, dan wel of er (dringend) bijsturingen nodig zijn om het grondrecht op wonen voor iedereen te garanderen.
De gebruikelijke thema's komen aan bod: de woningkwaliteitsbewaking, het sociale huurstelsel, de sociale eigendomsverwerving, de premies en tegemoetkomingen, het lokale woonbeleid.
Maar daarnaast werpen we ook een blik op een aantal nieuwe ontwikkelingen: de vorming van de woonmaatschappijen, het gemeenschappelijk wonen, de link tussen de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Vlaams Woninghuurdecreet en de aanpak van discriminatie op de huurmarkt.


Inhoudstafel

Algemene inleiding
 
Op zoek naar zilver … Krachtlijnen bij het woonbeleid in continue transitie
Bernard Hubeau en Tom Vandromme

De (r)evolutie van de Vlaamse woningkwaliteitsbewaking van 2017 tot 2022: nooit te oud om te veranderen
Kristiaan Vanderbiesen

Premies en tegemoetkomingen voor kwalitatief, betaalbaar en woonzeker wonen
Shana Meys

Een eigen huis, een plek onder de zon … de ultieme droom van iedere Vlaming?
Wat is de rol van het Vlaamse woonbeleid in de realisatie van die droom?

Anita Smets

Sociale huur volgens boek 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
Tom Vandromme

De nieuwe actor van de sociale huisvesting – op weg naar de woonmaatschappij: een situering
Steven Van Garsse en Alexander Verschave

Gemeenschappelijk wonen sociologisch en juridisch bekeken
Erika Verscheure

De groeiende ambitie en de moeizame regie in het lokaal woonbeleid. over de praktijk van het lokaal woonbeleid
Paul Deweer

De aanpak van discriminatie op de woninghuurmarkt
Diederik Vermeir en Jana Verstraete

Wisselwerking tussen het Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen van 2021
Wederzijdse kruisbestuiving in het woninghuurrecht?

Maarten Dambre en Victor Godart

 

Cette page est en construction.

Tom Vandromme is post-doc. navorser Universiteit Antwerpen.

Publications à l'honneur

Restez informé et inscrivez-vous à notre newsletter